Ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου, για την επισκευή στο λιμάνι της Βαγίας.


Ξεκίνησαν την Τετάρτη οι εργασίες του έργου με τίτλο: "Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο λιμένα Βαγίας Ν. Αίγινας", που υλοποιεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο". Την ενημέρωση είχε κάνει στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του ταμείου κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 με την απόφαση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και είναι συνολικού προϋπολογισμού 124.000 ευρώ.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του λιμένα όπως η αποκατάσταση – ενίσχυση της θωράκισης στον κορμό του προσήνεμου μώλου και αποκατάσταση θωράκισης, αποκατάσταση και αύξηση του ύψους στέψης της θωράκισης ακρομωλίου προσήνεμου μώλου, αποκατάσταση – ενίσχυση εξωτερικής θωράκισης υπήνεμου μώλου, αποκατάσταση ωφέλιμων βαθών λιμενολεκάνης.