Επιστρέφει το Ιστορικό Αρχείο της Αίγινας, στους χώρους του Κυβερνείου.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, με τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την οποία θα μεταφερθεί το αρχειακό υλικό και ο εξοπλισμός από το σχολείο του Βαθέος, που βρίσκεται σήμερα στους χώρους του Κυβερνείου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη συσκευασία, όπου απαιτείται, και την μεταφορά όλου του αρχειακού υλικού και του εξοπλισμού (έπιπλα κλπ) των Γενικών Αρχείων του Κράτους, από τους υπόγειους χώρους του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος, όπου βρίσκονται αποθηκευμένα, σε χώρους του Κυβερνείου της Αίγινας, σύμφωνα με τις υποδείξεις των εκπροσώπων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης για τη διαδικασία της μεταφοράς, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί σε ημέρες αργίας για το Δημόσιο, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για τη παρακολούθηση της σύμβασης.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από την ΣΑ Ε044 και το έργο με αριθμό 2018ΣΕ04400001 και τίτλο "Μελέτη - Επισκευή - Στερέωση κτιρίου Κυβερνείο Καποδίστρια για τη στέγαση του Ιστορικού Αρχείου της Αίγινας". Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως 31.12.2019.

Το Ιστορικό Αρχείο της Αίγινας είχε μεταφερθεί, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, τον Ιούλιο του 2013 στο δημοτικό σχολείο του Βαθέος μέσα σε αντεγκλήσεις και αντιδράσεις, τόσο για τις δυσκολίες που θα προέκυπταν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, την φύλαξή του και άλλα θέματα.