Παράταση ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών στον Δήμο Αίγινας, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.


Με έγγραφό του Υπουργείο Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν, ενημερώνει για την παράταση προθεσμίας υπαγωγής οφειλών σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών σε ρύθμιση. Το έγγραφο αναφέρει ότι:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal."Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο έκτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. Α’ 145 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, αντικαθίστανται οι προβλέψεις των άρθρων 110 παρ. 1 εδ.α’ και 111 του ν. 4611/2019 και αναπροσδιορίζονται οι προθεσμίες αφενός της βεβαίωσης οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση αφετέρου της δυνατότητας του οφειλέτη να υποβάλλει την σχετική αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

Συγκεκριμένα, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 της ανωτέρω αναφερθείσας ΠΝΠ, ως χρονική προθεσμία βεβαίωσης οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί , προκειμένου εν συνεχεία να υπαχθούν στο προβλεπόμενο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, ορίζεται η 29η Νοεμβρίου 2019 ενώ καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019".

Σε επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Σκαλτσιώτη, είπε ότι η ρύθμιση είναι σε ισχύ και σύντομα θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση από το δήμο.