Αναστολή για αυθαίρετες κατασκευές στην παραλία, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τι συζητήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.


Επιβεβαιώθηκε σήμερα κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά, κάτι που ήταν ήδη γνωστό από το τέλος του προηγούμενου μήνα. Πρόκειται για το τελευταίο άρθρο του "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις", που αφορά στις κατασκευές της παραλίας της Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Απόσπασμα από την συνεδρίαση.Στον 4635/2019 και στο άρθρο 240, αναφέρεται η παράταση για τις διοικητικές κυρώσεις και τις κατασκευές. Το άρθρο αναφέρει ότι: "Όλες οι διοικητικές κυρώσεις για τις υφιστάμενες κατασκευές κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στον Δήμο Αίγινας, αναστέλλονται μέχρι και τις 31.12.2019. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) παρατείνεται μέχρι 31.12.2019". 

Τι αναφέρει η περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017:

α) Αν ο ιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωση στο Τοπικό Παρατηρητήριο, ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας, το Τοπικό Παρατηρητήριο ενημερώνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο προκειμένου να ορίσει ελεγκτή δόμησης για τη διαπίστωση της κατεδάφισης αποκατάστασης της αυθαιρεσίας και επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Εξαιρούνται πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και λυόμενες κατασκευές, ως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 75, 74 και 45 αντίστοιχα του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, για τις οποίες η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης/ απομάκρυνσης εφαρμόζεται μόνο μία φορά στο ίδιο ακίνητο. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

Αυτοδιοικητικά, είναι η δεύτερη παράταση που "έρχεται", για τις αυθαίρετες κατασκευές μετά από την τροπολογία Κατσαφάδου, που έδινε παράταση μέχρι 15 Οκτωβρίου.  Η αίσθηση που αρχικά είχε δοθεί ήταν ότι αυτή η δεύτερη παράταση θα ήταν μέχρι το τέλος του 2020, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα θέματα που αφορούσαν στην υλοποίηση της μελέτης που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια για τα στέγαστρα των καταστημάτων της παραλίας. Στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επανειλημμένες ερωτήσεις για "την επόμενη ημέρα" και την σχετική την μελέτη έκαναν οι κύριοι Φίλιππος Τζίτζης, Γιώργος Μούρτζης και Νεκτάριος Λεούσης.