Εγκρίθηκε η πρόσληψη επτά υπαλλήλων δίμηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας.


Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου εγκρίθηκε η πρόσληψη επτά υπαλλήλων δίμηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την περίοδο της άνοιξης και του Πάσχα. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα αφορούσε σε "Εγκρίθηκε η πρόσληψη επτά υπαλλήλων δίμηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την περίοδο του Πάσχα", μετά από Υπηρεσιακό Σημείωμα του Υπευθύνου της Υπηρεσίας Καθαριότητας από 19 Φεβρουαρίου 2020. Στο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα η Υπηρεσία Καθαριότητας αιτείται την πρόσληψη έξι συνοδών απορριμματοφόρων και ενός οδηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της ανάγκης που περιελάμβανε η εισήγηση

1. Υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη του νέου Προγράμματος Παροχής Κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ στο οποίο έχουμε αιτηθεί την πρόσληψη τριάντα επτά (37) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.
2. Σημαντικός αριθμός υπαλλήλων (4 άτομα) από τους προσληφθέντες με την 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, μετά τον διορισμό τους αιτήθηκαν και τους χορηγήθηκε σύμφωνα με το Νόμο, γονική άδεια ανατροφής τέκνου, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση της Υπηρεσίας.
3. Σε πολλούς από τους υπαλλήλους οφείλονται Κανονικές άδειες του προηγούμενου έτους, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν λόγω έλλειψης προσωπικού, Προκήρυξη Ευρωεκλογών, Δημοτικών και Βουλευτικών Εκλογών.
4. Συνταξιοδοτήθηκαν δύο οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.

Η εισήγηση αφορούσε στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ως εξής, πέντε
συνοδών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και δύο οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.

Το συμβούλιο αποφάσε ομόφωνα με 18 θετικές ψήφους επί 19 ψηφισάντων μελών, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ψήφισε "παρών", ότι:

Ι.- Εγκρίνει την πρόσληψη πέντε (5) εργατών καθαριότητας κλάδου Υ.Ε 16 και δύο (2) οδηγών απορριμματοφόρων οχημάτων κλάδου Δ.Ε 29 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - δίμηνης διάρκειας - για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας την εαρινή περίοδο και ειδικότερα την περίοδο των εορτών του Πάσχα λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας του νησιού.

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένων λόγω των κενών που δημιουργεί η καθυστέρηση έναρξης του νέου προγράμματος παροχής κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ καθώς και η απουσία υπαλλήλων λόγω υποχρεωτικών αδειών ή συνταξιοδότησης.

ΙΙ.- Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6041.01 του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2020 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής/εγκεκριμένη πίστωση.