Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών. Η κατανομή στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία της Αίγινας.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωνoϊού (COVID-19).

Η παράδοση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας από τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του, με βάση την παρούσα. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους
του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται στη συνέχεια αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την παρούσα. Για την παραλαβή τόσο από τον Δήμο, όσο και από την εκπαιδευτική δομή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.

Φάση Α' Δημοτικά - Νηπιαγωγεία παράδοση έως 28 Μαίου - Φάση Δεύτερη Δημοτικά, παράδοση έως 11 Ιουνίου.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 18 10
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 3 0
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 3 0
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 20 11
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 6 3
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ 4 0
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΩΝΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 2 0
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 2 0
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 4 0
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ 2 0
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 2 0
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 12 6
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 12 6
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ 6 3
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 12 6