Την κατάργηση του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, θα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Εκτελεστική Επιτροπή.


Προς κατάργηση οδεύει ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας, λίγους μόλις μήνες μετά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του. Πρόκειται για μία είδηση η οποία προέρχεται από το απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, την οποία αποτελεί ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς ως πρόεδρος και οι αντιδήμαρχοι κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης, κ. Αντώνης Μούρτζης, κ. Δημήτρης Καραγιάννης και ο κ. Νίκος Πτερούδης (ο οποίος απουσίαζε από την συνεδρίαση της 26ης Μαΐου) ως μέλη της.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Δεν υπήρχε κάτι που να προμήνυε αυτή την εξέλιξη, καθώς όλα αυτά τα χρόνια είχε γίνει μία συστηματική προσπάθεια για την λειτουργία του οργανισμού, ενώ λίγους μήνες πριν η διοίκηση είχε ορίσει τον κ. Μάριο Γκαρή ως πρόεδρο του οργανισμού. Στις 14 Φεβρουαρίου 2020 το Δ.Σ. του Οργανισμού είχε προχωρήσει στην έγκριση του ΟΠΔ και στην ψήφιση του προϋπολογισμού του ΔΑΟΑ για το 2020. 

Ωστόσο, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φίλιππος Τζίτζης σε δηλώσεις του στο Aegina Portal στις 2 Φεβρουαρίου 2020 και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε εκτιμούσε του ότι η διοίκηση του δήμου έχει την πρόθεση να καταργήσει τον οργανισμό.

Επιστρέφοντας στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 26ης Μαΐου, το θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν: " Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάργηση του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αίγινας με την επωνυμία Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας".

Η εισήγηση του προέδρου ήταν:

Εισηγούμεθα την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας», τις αρμοδιότητες του οποίου θα αναλάβει να ασκεί απευθείας ο Δήμος Αίγινας με την ένταξη των δραστηριοτήτων του, τη μεταφορά του προσωπικού του, των περιουσιακών του στοιχείων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του στην οργανωτική, διοικητική και υπηρεσιακή δομή του Δήμου, ο οποίος θα αποτελεί και καθολικό διάδοχο αυτού. Επιπροσθέτως τα έσοδα και οι δαπάνες του καταργουμένου Νομικού Προσώπου θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εντός ενός (1) μηνός από την πράξη κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. θα συσταθεί επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής της πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο.

Η κατάργηση του Δ.Α.Ο.Α. κρίνεται αναγκαία για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους:

1) Το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο έχει υποχρεώσεις στην κατάρτιση προϋπολογισμού και στην παρακολούθησή του, ενώ σήμερα απασχολεί μόνο έναν υπάλληλο. Ως εκ τούτου οι παραπάνω υποχρεώσεις επιβαρύνουν τους δημοτικούς υπαλλήλους, οδηγώντας σε χρονικές καθυστερήσεις των υπηρεσιών.
2) Το ύψος της τακτικής επιχορήγησης του Δ.Α.Ο.Α. από το Δήμο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000,00€, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σε διαδικασίες συντήρησης ή εξέλιξης του δημοτικού γηπέδου.
3) Μετά την απορρόφηση του Ν.Π.Δ.Δ. από το Δήμο, θα μας δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8μηνο) ή μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του κατηργημένου Νομικού Προσώπου Μέσω του Δήμου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών”.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Αντιδήμαρχος & Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος ο οποίος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την κατάργηση του νομικού προσώπου και πρότεινε τη σύσταση μιας Επιτροπής για θέματα αθλητισμού που θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Ο κ. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος της Κοινότητας Αίγινας πρότεινε η Επιτροπή αυτή να είναι ολιγομελής ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων συμφώνησαν για την κατάργηση του ΔΑΟΑ.

Η απόφαση της επιτροπής ήταν ότι: "Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας την κατάργηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ για
τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 5890/13-05-2020 Εισήγηση του Δημάρχου Αίγινας"

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αίγινας, κ. Κασιμάκης Παναγιώτης, Βαθέος, κ. Γρυπαίος Ηλίας, Μεσαγρού, κ. Λεούσης Εμμανουήλ και Πέρδικας, κ. Μαρτής Μιχαήλ.

Το απόσπασμα του πρακτικού μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.