Επτάμηνη παράταση παραμονής, στη χερσαία ζώνη λιμένα του Λεοντίου, ζήτησε η εταιρία Κωνσταντινίδης από το Λιμενικό Ταμείο, για την αποθήκευση των τσιμεντοστρωμάτων του αγωγού.

 
Μία ακόμη παράταση στην χερσαία ζώνη λιμένα του Λεοντίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως εργοταξιακός χώρος για τον υποθαλάσσιο αγωγό, ζήτησε με αίτηση της η Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ.
Κωνσταντινίδης Α.Ε, η οποία είναι ο κατασκευαστής του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού. Η παράταση αφορά χρονικό διάστημα επτά μηνών, καθώς σε χώρο συνολικής επιφάνειας 29.000 τ.μ. θα συνεχίσουν να φυλάσσονται τα τεράστια μπλοκ με τα τσιμεντοστρώματα (πλέον των διαδρόμων για την κίνηση των μηχανημάτων), με τα οποία θα σκεπαστεί ο υποθαλάσσιος αγωγός όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πόντισης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την περίληψη των πρακτικών της συνεδρίασης, που έγινε στις 26 Μαΐου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την λήψη απόφαση επί αιτήματος (υπ΄αρ. πρωτ. εισερχ. 911/21-05-2020) χρονικής επέκτασης παραχώρησης απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λεοντίου της Τεχνικής Εταιρείας Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. Συνεχίζοντας ο. κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ. ότι η Τεχνική εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. ως ανάδοχος του έργου Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ αιτείται την παράταση παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Λεοντίου εμβαδού 29.000τ.μ στην χερσαία ζώνη για επτά μήνες, για την προκατασκευή των λιθοστρωμάτων καθώς και την ολοκλήρωση της προκατασκευής των 3.000 προκατασκευασμένων τεμαχίων τσιμεντοστρωμάτων βάρους περίπου 17 τόνων και διαστάσεων 7,50χ4,50m εκάστου για την προστασία του αγωγού.
 
Ο ελάχιστος χώρος κατάληψης για την αποθήκευση των τσιμεντοστρωμάτων είναι 22.000 τ.μ. πλέον των διαδρόμων προσπέλασης για τον βαρύ ανυψωτικό εξοπλισμό (γερανοί) και πλατφόρμες που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά τους. Εντός της παραχωρούμενης χερσαίας ζώνης θα παραμείνουν ο προσωρινός κινητός εξοπλισμός μέχρι το πέρας των εργασιών .
 
Το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης αποφάσισε ομόφωνα (επί 7 παρισταμένων μελών επί συνόλου 9) Εγκρίνει την παράταση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λεοντίου στην Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. για επτά μήνες, εμβαδού 29.000 τ.μ για την εκτέλεση έργου κοινής ωφέλειας παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Λεοντίου.