Σε κατάσταση κατηγορίας κινδύνου "υψηλή" την Δευτέρα 15 Ιουνίου η Αίγινα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση κατηγορίας κινδύνου "υψηλή", θα βρίσκεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου η Αίγινα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.