Συμβάσεις σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Εγκρίθηκαν 6 θέσεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εγκρίθηκε η σύναψη πεντακοσίων τριάντα επτά συμβάσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σαράντα τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων είναι έως οκτώ, εννέα ή έντεκα μήνες κατά περίπτωση και σαράντα τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα έτος σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίθηκαν 6 θέσεις.