Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η αγορά απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας.


Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εγκρίθηκε η αγορά οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αίγινας. Ακολουθεί η λίστα με τα οχήματα, την δαπάνη και το πρόγραμμα που την καλύπτει.

Α/Α Περιγραφή Δαπάνη
1 Ένα (1) Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου
πρέσας χωρητικότητας 6κμ
Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι Ι 126.440,00
2 Ένα (1) Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press
container) χωρητικότητας 12κμ
Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι Ι 23.560,00
3 α)Ενα κλειστού τύπου βαν
β)Ενα ανοικτού τύπου φορτηγό έως 3,5 t
ΚΑ 2020
10.71.32.01.
50.000,00
4 Δύο (2) Μοτοποδήλατα Κ.Α. 2020
10.71.32.01.
2.980,96
5 Ένα (1) Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας
χωρητικότητας 22κμ
Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ 224.192,00

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.