Σε κατάσταση κατηγορίας κινδύνου "υψηλή" σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου η Αίγινα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σε κατάσταση κατηγορίας κινδύνου "υψηλή" σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου η Αίγινα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.