Σε κατάσταση κατηγορίας κινδύνου "υψηλή" την Πέμπτη 9 Ιουλίου η Αίγινα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση κατηγορίας κινδύνου "υψηλή" την Πέμπτη 9 Ιουλίου η Αίγινα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.