Δημοσιεύθηκε σήμερα η τροποποίηση της πράξης για το έργο του αγωγού. Αφορά την ένταξη της κατασκευής της δεξαμενής αναρρύθμισης.

 
Δημοσιεύθηκε σήμερα  η τροποποίηση της πράξης για το έργο του αγωγού, που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης. Το αντικείμενο της τροποποίησης είναι η κατασκευή της δεξαμενής αναρρύθμισης, θέμα που συζητήθηκε πρόσφατα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για το οποίο θα υπάρχει εκτενής αναφορά σε επόμενη δημοσίευση. Επίσης, η τροποποίηση αφορά στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο, δηλατή τη Συνολική Δημόσια Δαπάνη 21.470.773,01 ευρώ και την Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 17.315.139,52 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης, η ημερομηνία λήξης της πράξης το έργου της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού ορίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο της τροποποίησης εδώ.