Σε κατάσταση κατηγορίας κινδύνου "υψηλή" το Σάββατο 11 Ιουλίου η Αίγινα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση κατηγορίας κινδύνου "υψηλή" το Σάββατο 11 Ιουλίου η Αίγινα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.