Ελεύθερη η κυκλοφορία των οχημάτων τις βραδινές ώρες στην παραλία της Αίγινας από τις 14 Σεπτεμβρίου.


Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας, σε δια περιφοράς συνεδρίαση στις 10 Σεπτεμβρίου αποφάσισε για την λήψη απόφασης περί άρσης της κυκλοφοριακής ρύθμισης, που αφορά στην παραλία
της Αίγινας. Σύμφωνα με το απόσπασμα των πρακτικών που έχουν δημοσιευθεί, η εισήγηση του προέδρου κ. Γιάννη Ζορμπά ήταν από τη Δευτέρα 14-9-2020 η Λ. Δημοκρατίας να παραμένει ανοικτή με ελεύθερη πρόσβαση οχημάτων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή σε συνεδρίασή της στις 9 Ιουνίου είχε αποφασίσει ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ίσχυαν έως 30/11/2020 (απόφαση 14/2020) και η συγκεκριμένη απόφαση για τη Λ. Δημοκρατίας έως 20 Σεπτεμβρίου.
 
Στην συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε (απόφαση 20/2020) κατά πλειοψηφία ότι:
 
1. Την άρση της κυκλοφοριακής ρύθμισης για την περιορισμένη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παραλία της Αίγινας (απόφαση 14/2020 της Ε.Π.Ζ.)
2. Από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 η Λ. Δημοκρατίας να παραμένει ανοικτή με ελεύθερη πρόσβαση των οχημάτων.
 
Στην συνεδρίαση (δια περιφοράς) ήταν παρόντα τα μέλη:
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της ΕΠΖ
2. Λεούσης Νεκτάριος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
3. Πτερούδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
4. Καραγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
5. Γκαρής Μάριος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
 
Απόντες: 1. Μούρτζης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
2. Τζίτζης Φίλιππος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ
 
Μειοψήφησε ο κ. Λεούσης Νεκτάριος, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της ΕΠΖ, διότι επιθυμεί να παραμείνει η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Δημοκρατίας έως τις 20-9-2020, αλλά έως ώρα 24.00, που κλείνουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.