Συγκρότηση Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας.


Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που υπογράφεται από την υπουργό Νίκη Κεραμέως συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας το οποίο αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ως ακολούθως:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.1. Καλόφωνο Γεώργιο, ιστορικό βυζαντινολόγο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σακκιώτη Σταύρο, συνταξιούχο του Εμπορικού Ναυτικού.
2. Οικονόμου Νικόλαο, καθηγητή πληροφορικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γιαννούλη Εμμανουήλ, Ιερέα – συνταξιούχο Θεολόγο.
3. Κρητικού Ίρις-Στέλλα, ιστορικό τέχνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αλεξίου Σίλα-Βασιλική, συνταξιούχο δημοσιογράφο.
4. Καλαμάκη Διονύσιο, Αναπληρωτή καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ζαμπέλη Βασίλειο, καθηγητή φυσικής αγωγής.
5. Κουκούλη Νεκτάριο, συνταξιούχο δάσκαλο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Βλάχου Ελένη διοικητική υπάλληλο Κέντρου Υγείας Αίγινας.

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Καλόφωνος Γεώργιος και Αντιπρόεδρο ο κ. Οικονόμου Νικόλαος.  Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.