Νέα τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου για το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο Αίγινας. Ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίστηκε η 31η/12/2023.

 
Με μία νέα τροποποίηση του έργου "Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές της Αίγινας για νέες χρήσης", το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020", η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίστηκε η 31/12/2023 από 31/12/2020 που ήταν αρχικά.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πρόκειται για την τρίτη τροποποίηση η οποία δημοσιεύθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2020. Αντικείμενο της τροποποίησης είναι το χρονοδιάγραμμα λόγω της έγκρισης της 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 1: Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της Αίθουσας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Περιοδικών Εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας - Κτίριο Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας, σύμφωνα με την οποία απαιτείται και παράταση του συνολικού χρόνου της Πράξης.
 
Υπενθυμίζεται ότι η πράξη αφορά στις απαραίτητες οικοδομικές και Η/Μ εργασίες ώστε να λειτουργήσει η αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο Αίγινας). Η Πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:
  • Υποέργο 1: Έργο κατασκευής των υποδομών, όπως η διευθέτηση εισόδου, οι οικοδομικές εργασίες (τοποθέτηση ψευδοροφών, δάπεδα, τοποθέτηση κουφωμάτων) και οι Η/Μ εγκαταστάσεις,
  • Υποέργο 2: Σύνδεση του κτιρίου με τους αναγκαίους Ο.Κ.Ω. (ενέργεια, ύδρευση κτλ), 
  • Υποέργο 3: αφορά την Εναλλακτική Διαχείριση (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ,
  • Υποέργο 4: αφορά την ανασκαφική διερεύνηση των αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί στα σκάμματα για τη διέλευση δικτύων κοινής ωφελείας, στον αύλειο χώρο του κτηρίου, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των αποκαλυφθέντων αρχαίων, συντήρηση κινητών και ακίνητων ευρημάτων, τακτοποίηση και καταγραφή κινητών ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας, τοποθέτηση πλεγμάτων ασφαλείας, όπου κριθεί αναγκαία, επιχωμάτωση, όπου κριθεί αναγκαία.
 
Σήμερα δημοσιεύθηκε η έγκριση της δαπάνης για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για τις ανάγκες του Υποέργου 4 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στον αύλειο χώρο του κτηρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας - πρώην φυλακές, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
 
Η εκτέλεση του υποέργου είχε ημερομηνία έναρξης την 4η/5/2020 και ημερομηνία λήξης στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 όπως μπορείτε να δείτε στην απόφαση, όμως με νεώτερη απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 22/11/2020.