Δελτίο Τύπου το Τιμολόγιο Ύδρευσης από τη Δημοτική Παράταξη "Αίγινα Πρώτο Νησί".

Δελτίο Τύπου "Αίγινα Πρώτο Νησί".
Σε  σχέση με το δελτίο τύπου της Διοίκησης  του Δήμου, που  αφορά στο Ειδικό και παράνομο Τιμολόγιο  Ύδρευσης, αλλά και  στις αυθαίρετες «διορθώσεις» χρεώσεων σε καταλόγους τελών Ύδρευσης, επισημαίνουμε τα παρακάτω :

1. Θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο και επιπόλαιο το περιεχόμενο του δελτίου τύπου καθόσον : α) Το  Ειδικό-παράνομο Τιμολόγιο Ύδρευσης, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σε ευθεία αντίθεση, με τα προβλεπόμενα των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όσον αφορά στα ανταποδοτικά τέλη (Ν.3463/06-άρθρο 202-παρ.3).

β) Το ατυχές επιχείρημα, ότι δηλαδή  Ειδικό Τιμολόγιο Ύδρευσης για επιχειρήσεις, εφαρμόζεται και  από δεκάδες Δήμους και Δημοτικές  Εταιρίες Ύδρευσης, αποκαλύπτει καθαρότατα ότι υπάρχει δυστυχώς σοβαρό έλλειμμα γνώσης από την Διοίκηση του Δήμου. Κι’  αυτό γιατί ΜΟΝΟΝ  μέσω Εταιριών ή Δημοτικών  Επιχειρήσεων μπορεί να υπάρξει ένα  ξεχωριστό καθεστώς λειτουργίας των  ανταποδοτικών τελών. Δηλαδή, ειδικό τιμολόγιο  Ύδρευσης μπορεί να υπάρξει, αλλά μόνον  από Εταιρίες και  Δημ. Επιχειρήσεις, που έχουν τα χαρακτηριστικά ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

Αυτά  λέει ο Νόμος, αυτά πρέπει να εφαρμόζονται.

Η «συμπεριφορά» της  Διοίκησης του Δήμου, συνιστά συμπεριφορά αυθαιρεσίας, αγνόησης της νομιμότητας, αδιαφάνειας και προσβολής των πολιτών.

2. Όσον αφορά τις λεγόμενες «διορθώσεις» των λογαριασμών Ύδρευσης, καταγγέλλουμε την Διοίκηση του Δήμου, που στην προσπάθειά της να λειτουργήσει με πελατειακή αντίληψη, έφτασε στα όρια της ευτέλειας, αφού «διορθώνει» λογαριασμούς, που φθάνουν και σε χρονικό επίπεδο προ 5ετίας.

Η Διοίκηση του Δήμου  συνειδητά και  εκ προμελέτης «ξέχασε» με το δελτίο τύπου, να αναφερθεί στον Κανονισμό Ύδρευσης, που ομόφωνα ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο και επιτρέπει την εξέταση ενστάσεων ΜΟΝΟΝ επί λογαριασμών τελευταίου διμήνου.

Αυτή  η παράλειψη τα «λέει όλα».

3. Η Διοίκηση του Δήμου λειτουργεί με όρους ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, κι’ αυτό γιατί ενώ ξέρει, δεν υποχωρεί από συνειδητές αρνητικές επιλογές.

Συμπερασματικά, η τάση της Διοίκησης του Δήμου σε μια περιθωριοποιημένη σχέση με τους πολίτες, δεν επιτρέπει την καθαρότητα και την ενάργεια  θετικών Δημοτικών επιλογών και οδηγεί τον Δήμο σε απανωτές αστοχίες και παρανομίες, που θα κοστίσουν στην Αίγινα  και στους Αιγινήτες, σήμερα αλλά και αύριο, πάρα πολύ ακριβά.

Για την Δημοτική Παράταξη «ΑΙΓΙΝΑ ΠΡΩΤΟ  ΝΗΣΙ»

ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ  ΣΑΚΗΣ