Με απόφαση δημάρχου η ανάθεση για την παρακολούθηση των παιδιών του Σταθμού της Χλόης από παιδίατρο.


Με απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, η οποία δημοσιεύθηκε στις 31 Μαρτίου, ανατέθηκε η παρακολούθηση των παιδιών του Σταθμού της Χλόης από παιδίατρο. Σύμφωνα με την απόφαση 162/2021 ο δήμαρχος εγκρίνει τις προδιαγραφές του υπ. αρ.πρωτ. 3239/10-03-2021 πρωτογενούς αιτήματος με το οποίο εκδηλώθηκε η ανάγκη του Δήμου για διενέργεια εργασίας παιδιάτρου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας στην περιοχή της Χλόης, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες στο σύνολο των παιδιών τα οποία είναι 40 με πιθανή προσαύξηση 10%.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Οι παροχές υπηρεσίας στα διαστήματα που αναφέρονται στο πρωτογενές αίτημα θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη του τμήματος και θα διαρκέσουν από την ημερομηνία απόφασης Δημάρχου έως και 31 Ιουλίου 2021. 

Η αασχόληση του παιδιάτρου για την παρακολούθηση των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στον Παιδικό σταθμό Χλόης, σύμφωνα με τους όρους του πρωτογενούς αιτήματος, έως και 31/07/2021 γίνεται με απευθείας ανάθεση και με συνολική αξία δαπάνης εργασίας 2.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20%.