Τρεις αγέλες σκύλων που επιτίθενται σε οικόσιτα ζώα έχουν σκορπίσει τον φόβο. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείχνουν και οι περιπατητές.

 
Τρεις μεγάλες αγέλες που αποτελούνται από είκοσι, έξι και επτά αδέσποτα σκυλιά αντίστοιχα, έχουν σκορπίσει τον φόβο τον τελευταίο ενάμιση μήνα σε κτηνοτρόφους και όσους έχουν οικόσιτα ζώα, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότερα από τριάντα περιστατικά επίθεσης, σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το Aegina Portal επικοινώνησε με τον κτηνοτρόφο κ. Γιάννη Χερουβείμ ο οποίος επιβεβαίωσε το πρόβλημα και σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι περιστατικά επιθέσεων έχουν γίνει στον Μαραθώνα, στην Πέρδικα, στην Αιγινήτισσα, στον Κύλινδρα, στον Άγιο Νεκτάριο, στον Μεσαγρό, στο Βαθύ, στην Κυψέλη, στο Λιβάδι και στη Σουβάλα. "Έχουμε δει τα ίδια σκυλιά από το Σφεντούρι να πηγαίνουν στον Κύλινδρα σε μία ώρα" είπε.
 
Μία από αυτές τις αγέλες προσπάθησαν να εισβάλουν και στη μονάδα που διατηρεί ο ίδιος, αλλά πρόλαβε και απώθησε τα σκυλιά χωρίς απώλειες για τα ζώα του. Ωστόσο, επισημαίνει πως τα σκυλιά αυτά μπορεί να επιτεθούν και την ώρα που το κοπάδι βρίσκεται έξω και βόσκει. Μάλιστα, συστήνει στους περιπατητές να μην παίρνουν μαζί τους τον σκύλο τους και να έχουν ένα ξύλο για να τα απωθήσουν εάν χρειαστεί, τονίζοντας ότι αυτά τα σκυλιά που βρίσκονται σε αγέλες γίνονται πολύ άγρια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ούτε κοντά στα κοπάδια θα πρέπει να πλησιάζουν όταν βόσκουν, γιατί λόγω του κινδύνου των άγριων σκυλιών οι κτηνοτρόφοι μπορεί να έχουν βγάλει τα τσοπανόσκυλα.
 
Επιθέσεις σε οικόσιτα ζώα, πρόβατα κτλ καταγράφηκαν σε video και φωτογραφίες. Η φωτογραφία που συνοδεύει τη δημοσίευση είναι από τον Μεσαγρό, όπου μία προβατίνα δέχθηκε επίθεση από σκυλιά. Η κατάστασή της θεωρείται καλύτερη από ότι σε άλλα ζώα που δέχθηκαν επίθεση. Ο κ. Γιάννης Χερουβείμ διερωτάται ποιος θα αποζημιώσει τους κατόχους αυτών των ζώων.
 
"Εμείς σαν κτηνοτρόφοι, ότι λέει ο νόμος το έχουμε δεχθεί. Και τα σκυλιά μας είναι τσιπαρισμένα, εμβολιασμένα και έχουν καταχωρηθεί στον δήμο. Εμείς έχουμε καλή θέληση, δεν θέλουμε ούτε τα σκυλιά να σκοτώσουν ούτε τίποτα, αλλά εμείς πληττόμαστε τώρα" λέει ο κ. Χερουβείμ που επισημαίνει ότι είναι υποχρέωση του δήμου να συγκεντρώσει τα σκυλιά αυτά σε έναν χώρο.
 
Το Aegina Portal επικοινώνησε με τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά ο οποίος είπε ότι έχει ενημερωθεί για το γεγονός και σημείωσε ότι θα γίνει μία προσπάθεια ώστε τα ζώα αυτά να περισυλλεγούν και να φιλοξενηθούν είτε στις εγκαταστάσεις της ΦΑΖΑ, είτε μέσω μίας συνεργασίας με κάποιον δήμο που έχει ήδη τέτοιες εγκαταστάσεις. Τέλος ζήτησε από τους πολίτες να παρέχουν πληροφορίες στο δήμο με φωτογραφίες και video για τα αδέσποτα σκυλιά και τις περιοχές που κινούνται.
 
Σημειώνεται ότι τα θέματα που αφορούν την Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς καλύπτονται από το Άρθρο 9 του 4745/2020. Ακολουθούν οι τρεις πρώτες παράγραφοι.
 
1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.
 
2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλoζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται και οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιμα καθορίζονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ.
 
Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικα σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.
 
3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών έχει ο οικείος Δήμος.
 
 
Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μία άμεση παρέμβαση από την αρμόδια αρχή, ώστε τα αδέσποτα ζώα που βρίσκονται σε αγέλες να περισυλλεγούν, ώστε να απομακρυνθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα να επιτεθούν, εκτός από τα ζώα των κτηνοτρόφων, και στους ανθρώπους που λόγω της συγκυρίας της καραντίνας περνούν περισσότερο χρόνο στην ύπαιθρο κάνοντας περιπάτους.