Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τοιχοκολλημένη ανακοίνωση της Δ.Ε.Η αύριο 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω τεχνικών εργασιών στις περιοχές: Παραλία, Αγορά, Δημαρχείο, Άγιος Νικόλαος, Μητρόπολη, Παναγίτσα και Ο.Τ.Ε. Η διάρκεια της διακοπής θα είναι από 15:30 έως 17:00.