Αυξήσεις στα ναύλα, αγανακτούν οι επιβάτες.

af-nav-00 Την αγανάκτηση των επιβατών φέρνουν οι νέες αυξήσεις στα δρομολόγια των πλοίων. Τις τελευταίες μέρες αποτελεί μάλιστα ένα από τα μόνιμα θέματα συζήτησης, ειδικά στους επιβάτες που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα πλοία της γραμμής σε καθημερινή βάση. Το αυξημένο κόστος των ναύλων στα 18 χρυσοφόρα ναυτικά μίλια, που χωρίζουν την Αίγινα από τον Πειραιά κρίνεται συχνά αδικαιολόγητο από μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες καθώς απαιτεί ένα σεβαστό μέρος του ημερομισθίου ενός εργαζόμενου.

Το υψηλό κόστος των εισιτηρίων δημιουργεί συχνά και κοινωνικά προβλήματα καθώς "απομονώνει" ειδικές ομάδες ταξιδιωτών όπως άτομα με προβλήματα υγείας, νέους επαγγελματίες κ.αλ.

Αυτή τη φορά η αύξηση πλησιάζει το 6% και είναι πιθανών να οφείλεται σε μετακύλιση κόστους από την εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας, που αφορά τη χρήση καθαρότερων καυσίμων στα πλοία.