Τα ονόματα των επιτυχόντων από την Αίγινα που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2012-13.

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150), οι πίνακες των σπουδαστών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2012-13.
Οι επιτυχόντες από την Αίγινας είναι οι εξής:

  • ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Νικόλαος του Βασιλείου ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
  • ΓΚΑΡΗΣ Γρηγόριος του Κυριάκου   ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
  • ΜΠΗΤΡΟΣ Φίλιππος του Νικολάου ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΣΥΡΟΥ.
  • ΜΑΛΤΕΖΟΣ Κων/νος του Ιωάννη ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΣΥΡΟΥ.
  • ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ορφέας του Νικολάου, ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΣΥΡΟΥ &
  • ΜΑΛΤΕΖΟΣ Αλέξανδρος-Σώζον του Σωτηρίου, ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.
  • ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ Σώζων του Ιωάννη, ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση όσοι δεν παρουσιαστούν για εγγραφή αποκλείονται της φοίτησης και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις Α.Ε.Ν. είναι τα εξής:
α) Αστυνομική ταυτότητα και μία φωτοτυπία της
β) Τέσσερις (04) φωτογραφίες
γ) Πρωτότυπο απολυτήριο (εάν δεν έχει κατατεθεί στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ)