Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αίγινας 27ης Νοεμβρίου 2012. .

Με θέμα τη διατύπωση γνώμης "Επί του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αίγινας για το έτος 2012" πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας. Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για χθες, όμως τελικά δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μόνο δύο μέλη της: ο κύριος Νεκτάριος Λαβούτας και ο κύριος Παντελής Μεθενίτης. Στα δύο videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

{magictabs}|||| Video 1::

|||| Video 2::

{/magictabs}