Πληροφορίες και εγγραφές στην Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής

Η Σχολή Εκκλησιαστικής.Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης λειτουργεί από το έτος 1986 ( Αριθ. Αποφ. Δ 4273/301/28.4.1986 <ΦΕΚ 377.τ.Ά της 10.06.1986 > ),με την ευθύνη και την εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Η έδρα της Σχολής ευρίσκεται στην Αίγινα,στο εκ’ βάθρων ανακαινισμένο Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας,ενώ λειτουργούν παράλληλα παραρτήματα στην Ύδρα,στις Σπέτσες στον Πόρο,στην Ερμιώνη και στο Κρανίδι.
Η Σχολή χορηγεί πτυχίο και δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής,δηλαδή οι ολοκληρώσαντες τις σπουδές τους αποκτούν τίτλο μουσικοδιδασκάλου ψαλτικής τέχνης και ένα εφόδιο ζωής,στη δύσκολη,εξ’απόψεως οικονομικής κρίσεως.εποχής μας.
Η φοίτηση στην Σχολή είναι δωρεάν.
Τηλ. Επικοινωνίας 6937093555

Ο Καλλιτεχνικός  Διευθυντής
κ. Καλομοίρης Δημήτριος