Ενημερωτική εκδήλωση. Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ.

Πρόγραμμα
Ενημερωτική εκδήλωση - Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας
(Σπύρου Ρόδη 16, Αίγινα)


5.00 – 5.15 μ.μ.: Προσέλευση
5.15 – 5.30 μ.μ.: Χαιρετισμός
        - κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος ΒΕΠ
5.30 – 6.00 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ»
                        - Μαρία Γώγολου, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
                        - Αθανάσιος Βραχνός, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
6.00 – 6.30 μ.μ.: Ερωτήσεις – Απαντήσεις


Συντονιστής: κ.Μιχάλης Γιάγκας, Δ/ντης ΒΕΠ