Γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες συλλόγου γυναικών Αίγινας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας αποφάσισε, βάσει του Καταστατικού του, και ανακοινώνει τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, στην έδρα του επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου αρ. 5 τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 κι ώρα 19:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
1] Εκλογή προέδρου και γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως
2] Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2016 – 2018
3] Έγκριση οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2016 – 2018, ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγής αυτής καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
4] Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 2018 – 2020.

Διευκρινίζεται πως δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν μόνο τα ήδη εγγεγραμμένα στον σύλλογο μέλη, μπορούν δε να το κάνουν έως και το Σάββατο 14 Απριλίου 2018, επικοινωνώντας στο τηλέφωνο
6932 661907 [Φλώρα Αλυφαντή].

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος
Φλώρα Ι. Αλυφαντή

Η γενική γραμματέας
Μαίρη Σ. Κουκούλη