Πρόγραμμα επίσκεψης εκπαιδευτικών με το ERASMUS+

Την εβδομάδα από τις 16 έως τις 20 Απριλίου θα επισκεφτούν το σχολείο τις Κυψέλης και τα δορυφορικά σχολεία του Βαθέος και του Αγκιστρίου 13 εκπαιδευτικοί από τις εξής χώρες :Ολλανδία, Ισπανία, Εσθονία, Τσεχία, Ιρλανδία και  Τουρκία. Το πρόγραμμα της επίσκεψης όπως διαμορφώθηκε από την Συντονίστρια του σχολείου της Κυψέλης είναι το εξής:
    ΔΕΥΤΕΡΑ
* Άφιξη των εκπαιδευτικών στην Αίγινα
* Παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο της
      Κυψέλης.(Καλωσόρισμα με παραδοσιακούς χορούς  
     από το Μορφωτικό Σύλλογο της Κυψέλης).
* Γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς του
Σχολείου.
* Παρουσίαση του προγράμματος οδικής ασφάλειας από τους εκπαιδευτικούς Βέργου Έλλη και Ανδρέα Θεοχαρήδη στην αυλή του σχολείου.
* Δημιουργία ελληνικών τεχνολογικών κουτιών από τους μαθητές του σχολείου μας.
* Τραγούδια από την χορωδία του σχολείου μας με την συνοδεία του κ. Νείλου Παπά.
ΤΡΙΤΗ
* Άφιξη των επισκεπτών στο σχολείο της Κυψέλης.
* Σύσκεψη των εκπαιδευτικών και τον ολλανδό συντονιστή του προγράμματος για την πορεία και τα αποτελέσματα του 2ου χρόνου συμμετοχής.
* Παρουσίαση πειραμάτων φυσικών επιστημών με την συμμετοχή των μαθητών Ε΄& ΣΤ΄ με την επιμέλεια δύο καθηγητών (Φυσικού και Χημικού) στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης.
* Κατασκευή τεχνολογικών κουτιών των εταίρων μας από τους μαθητές μας με την καθοδήγηση των επισκεπτών.
ΤΕΤΑΡΤΗ
* Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο του Αγκιστρίου.
* Γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
* Κατασκευή ελληνικών και ξένων τεχνολογικών κουτιών από τους μαθητές του σχολείου.
ΠΕΜΠΤΗ
* Επίσκεψη στο σχολείου του Βαθέος.
* Γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
* Κατασκευή  ελληνικών και ξένων τεχνολογικών κουτιών από τους μαθητές του σχολείου.
* Επίσκεψη στον ναό της Αφαίας και ξενάγηση στα ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αίγινας
* Δείπνο με τους εκπαιδευτικούς των συμμετεχόντων σχολείων, φορέων του δήμου, του συλλόγου γονέων και της εκπαίδευσης  και  απολογισμός της επίσκεψη.
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
* Συνάντηση με τους συντονιστές προγραμματισμός επόμενων επισκέψεων.
* Αναχώρηση των επισκεπτών.


Η Συντονίστρια του προγράμματος
Σταυρούλα Ρουσσέα