30 χρόνια Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Έκθεση αφισών.

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αίγινας, σας προσκαλεί στην εκδήλωση "30 χρόνια Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Έκθεση αφισών, που θα πραγματοποιηθεί 19-30 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου.

Εγκαίνια 19 Οκτωβρίου και ώρα 19:00.