Πρόσκληση σε Γενική Τακτική Συνέλευση Ν.Ο.Αίγινας

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2018 Ν.Ο.Αίγινας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Αίγινας αποφάσισε σύμφωνα με συνεδρίασή του και όπως προβλέπει το καταστατικό του , άρθρο 7 παρ 7 την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις
εγκαταστάσεις του, στον Λιμενοβραχίονα Αίγινας "ΚΕ" την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 , ώρα 11:00 πμ προς συζήτηση και λήψη απόφασης, με μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης: Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίηση του καταστατικού του ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός, των Ταμειακώς εντάξει Μελών. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ στον ίδιο χώρο και με το ίδιο θέμα της ημερησίας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Αίγινας  Ο Γενικός Γραμματέας
Πτερούδης Νικόλαος             Στάθη Μαργκότ