"Το σιάτσου ως συμπληρωματική μέθοδος υγείας". Ομιλία - παρουσίαση της κ. Αντιγόνης Τσεγγελή.

"Το σιάτσου ως συμπληρωματική μέθοδος υγείας"
Ομιλία - παρουσίαση της κ. Αντιγόνης Τσεγγελή, προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου.
Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 κι ώρα 18:30, στην αίθουσα του συλλόγου.
Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.
Η πρόεδρος και τα μέλη Δ.Σ.
Συλλόγου Γυναικών Αίγινας