Δεξιότητες λόγου, έκφρασης και πράξης. Νέα Βιωματική Ομάδα Γονέων υπό το συντονισμό ψυχολόγου.

Ξεκινάει νέα Βιωματική Ομάδα Γονέων υπό το συντονισμό ψυχολόγου.
Χρόνος: 29 Οκτωβρίου
Τόπος: Δεξιότητες λόγου, έκφρασης και πράξης
Δήλωση συμμετοχής : 6976 081 077, Τζήκα Βασιλική

Τι είναι οι Βιωματική Ομάδα Γονέων

Αφορά 6 Ομαδικές συναντήσεις (3-5 άτομα) με αντικείμενο την ψυχοεκπαίδευση, την εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης δύσκολων συμπεριφορών και την ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων σχετικά με προβληματισμούς που μοιράζονται οι γονείς παιδιών προσχολικής κι σχολικής ηλικίας.

Στόχος της ομάδας αποτελεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ρόλου του γονέα καθώς και η ανακούφιση από το στρες που σχετίζεται με αυτόν.
Δεξιότητες λόγου, έκφρασης και πράξης.