Σύλλογος Φίλων Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου. Πρόσκληση στην 30η τακτική γενική συνέλευση για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

Ο Σύλλογος Φίλων Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας. Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του καταστατικού το Δ.Σ. του συλλόγου των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αίγινας, καλεί τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση την 17η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα του Ι.Λ.Μ. Δήμου Αίγινας (Σπύρου Ρόδη 16) για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την πρώτη Κυριακή, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την 24η  Νοεμβρίου 2019.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Ομιλία - Εισήγηση της προέδρου κ. Ελπίδας Θανοπούλου.
2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. από την Γ.Γ. του Συλλόγου κ. Νομική Μιχαλοπούλου για την χρονική περίοδο 16/11/17 έως 1/11/19.
3. Οικονομικός απολογισμός - ισολογισμός από την ταμία κ. Αικατερίνη Χατζηπέρη.
4. Οικ. έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση πεπραγμένων και απολογισμού - ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση.
6. Προτάσεις - παρατηρήσεις των μελών και ερωτήσεις.
7. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
8. Διενέργεια εκλογών για το νέο Δ.Σ. για την τριετία 2020-2022.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης μέλους, μπορεί να αντιπροσωπευτεί από άλλο μέλος, με γραπτή εξουσιοδότηση, μόνο για ένα απών μέλος.

Με απόφαση του Δ.Σ. τα μέλη που οφείλουν συμμετοχή παλαιών ετών, θεωρούνται ταμειακώς εντάξει, εξοφλώντας μόνο το 2019 και εφόσον θέλουν, μπορούν να είναι εκλέξιμοι, δηλώνοντας γραπτώς την συμμετοχή τους έως 20-11-2019 ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στον ψηφοδέλτιο και στα τηλέφωνα 22970 25102 - 6979901184 και 22970 22570 - 6937435628.

Η πρόεδρος                Η Γ.Γραμματέας
Ελπίδα Θανοπούλου    Ν. Μιχαλοπούλου