Τι πρέπει να παρατηρήσουν οι γονείς στα παιδιά, για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει μία μεγάλη ή μικρή μαθησιακή δυσκολία.


Μία ερώτηση που συχνά απευθύνουν οι γονείς στους ειδικούς παιδαγωγούς, είναι πού θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους ώστε για να διαπιστώσουν εάν τα παιδιά τους έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία. Η κυρία Τζήκα Βασιλική ειδική παιδαγωγός, φιλόλογος και εκπαιδευτικός αυτόνομης διαβίωσης, υπεύθυνη του θεραπευτηρίου "Δεξιότητες λόγου, έκφρασης και πράξης", απάντησε σε αυτή την ερώτηση

παραθέτοντας παραδείγματα και δίνοντας το περίγραμμα των κατηγοριών ανά περίπτωση, που θα πρέπει να αντιληφθούν οι γονείς έγκαιρα.