Νοσοκομείο Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος". Σε λειτουργία το monitor ακτινοσκόπησης.

Νοσοκομείο Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος". Ανακοίνωση.
Το Νοσοκομείο Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος" ανακοινώνει ότι από σήμερα στο Ακτινολογικό Τμήμα του, με την ευγενή Χορηγία της κ. Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, λειτουργεί Monitor Ακτινοσκόπησης με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις: Βαριούχο γεύμα – Βαριούχος υποκλυσμός – Πυελογραφία (Α/α)- Ουρηθρογραφία και Εντοπισμός ξένου σώματος. Προς τούτο λίαν ευγνωμόνως ευχαριστούμε την Εταιρεία COSTA MARE SHIPPING CO.SA. για τη συνεχή στήριξη και το θερμό ενδιαφέρον τους προς το Ίδρυμά μας.
Εκ της διευθύνσεως.