Οι προτάσεις της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Αίγινας για τα ασθενοφόρα και τα επείγοντα περιστατικά.


Από την Επιτροπή Υγείας του Δήμου Αίγινας, λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου, που αφορά στις προτάσεις της για την λειτουργία των ασθενοφόρων κατά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Την επαναδραστηριοποιημένη επιτροπή Υγείας  του  Δήμου Αίγινας  το πρωταρχικό θέμα που την απασχόλησε  σε 4 διαδοχικές συνεδριάσεις της ήταν με ποιο τρόπο θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες φροντίδας της υγείας  προς τον "αναγκεμένο" συμπολίτη μας και μάλιστα σε αιφνίδια-σοβαρά  περιστατικά υγείας. Η δυσπραγία στην μεταφορά του Δημήτρη στο τροχαίο της 10/3/2018/προσδιόρισε αμείλικτα σαν προτεραιότητα  την άμεση κάλυψη της αναγκαιότητας έγκαιρης μεταφοράς στην καταλληλότερη υποδομή αρωγής -αδιαμφισβήτητα στο Κέντρο Υγείας - και μας οδήγησε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας στο ζήτημα αυτό με δυο στόχους:

Α: Η άμεση και -με μέτρο το εφικτό- κάλυψη της μεταφοράς με "λειτουργικό" ασθενοφόρο της μετακίνησης του επείγοντος περιστατικού στο Κ.Υγείας σε 24ωρη βάση με τους παρακάτω τρόπους:

1. Ρύθμιση του ωραρίου εργασίας των υπαρχόντων οδηγών (3), ώστε να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας στα πλαίσια του εργάσιμου ωραρίου τους.
2. Κάλυψη με υπερωριακή απασχόληση των  κενών  που παρουσιάζονται  μετά την εβδομαδιαία συμπλήρωση των ωρών εργασίας τους , επικουρούμενοι – για αποφυγή εξοντωτικών  ρυθμών εργασίας – από τα υπάρχοντα 2 επιπλέον ασθενοφόρα που υπάρχουν στο νησί (Νοσοκομείο Αίγινας ο «Αγιος Διονύσιος» και Νεφρολογικό Κέντρο),που ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ την αναγκαιότητα της προγραμματισμένης ετοιμότητας τους, σε προσδιορισμένες μέσα στην εβδομάδα χρονικές περιόδους.
3.Την μέσω κοινωνικών και πολιτειακών φορέων και θεσμών  (Δήμος, Πυροσβεστική) διάθεση επικουρικού οδηγού στο Κέντρο Υγείας , κατά περίπτωση και κατά  «τας ανάγκας» του, έτσι ώστε να υπάρχει  λειτουργικό ασθενοφόρο απρόσκοπτα σε 24ωρη βάση. Για το στόχο αυτό στάλθηκαν επιστολές και ελήφθησαν απαντήσεις : για μεν το Δήμο η προσφορά σε οδηγό διαθέσιμο στο Κ. Υγείας θα συζητηθεί  όταν προσληφθούν οι νέοι οδηγοί μέσω ΑΣΕΠ, για δε την Πυροσβεστική το πρόβλημα είναι η αναγκαία ρύθμιση μέσω  ΕΚΑΒ για την δυνατότητα σχετικής εκπαίδευσης των οδηγών τους.
4. Απόσπαση  πληρώματος  2 ατόμων από το  ΕΚΑΒ στο νησί,  ώστε  να αναλάβουν μέρος της εβδομαδιαίας  κάλυψης  (αναμένεται απάντηση στο αίτημα).
Το άμεσο της εφαρμογής , το αυτονόητο της υποχρέωσης της πολιτείας να καλύψει την συγκεκριμένη υπηρεσία των οδηγών και το εφικτό της χρήσης επικουρικών ασθενοφόρων, δεν οδηγεί στην μονιμοποίηση της κατάστασης , αλλά  αντίθετα επιτρέπει την δρομολόγηση μονιμότερων λύσεων και μάλιστα λύσεων με περισσότερες δυνατότητες .

Β:  Προτείνουμε ως μονιμότερες λύσεις:

1. Τη δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στην Αίγινα.
2. Την συμπλήρωση με τουλάχιστον έναν ή δύο οδηγούς  του δυναμικού του  Κέντρου Υγείας, ώστε να είναι δυνατή η καλλίτερη κάλυψη (οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, 2 οδηγών για το Κ. Υγείας Αίγινας και απομένει η αποδοχή της θέσης από τους επιτυχόντες).
Προσδοκάμε να  στοιχηθούν οι κοινωνικές δυνάμεις και οι  θεσμοί  στην διεκδίκηση αυτών των απλών και εύστοχων λύσεων , και  να  υπερνικηθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ,  ώστε να γίνει πραγματικότητα το πρώτο βήμα για την ανάπλαση και αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νησί  μας τώρα, σήμερα, αυτόν τον μήνα…

Τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Αίγινας,
Αδάμ Κω/νος, Λαβούτας Νεκτάριος, Λεωνίδη Σβετλάνα, Γαλάνης Γρηγόρης, Δούκας Σωκράτης, Λογοθέτης Μανόλης, Θεριανός Στέλιος, Λαμπαδάριος Στέλιος, Πτερούδης Νικόλας, Σκαλτσιώτης Γιώργος, Ντελής Αντώνης.