Διορισμός ιατρού, υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, στο ιατρείο του Μεσαγρού.


Ο διορισμός ενός ιατρού υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου στο περιφερειακό ιατρείο του Μεσαγρού, δημοσιεύθηκε σήμερα σε απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: "Διορισμός ιατρών υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Πιο συγκεκριμένα, η λίστα που δημοσιεύθηκε σήμερα αφορά στην τοποθέτηση ιατρών, υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, ορισμένου χρόνου, σε προσωρινές θέσεις που συστήνονται με την παρούσα απόφαση για την εκπλήρωση της δωδεκάμηνης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή την συμπλήρωση αυτής. Ένας από αυτούς έχει διοριστεί στην Αίγινα.