Νοσοκομείο "Ο Άγιος Διονύσιος". Ανακοίνωση λειτουργίας Ω.Ρ.Λ. ιατρείου.

Το Νοσοκομείο Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος" ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι θα λειτουργήσει στα Εξωτερικά Ιατρεία του Ιδρύματος Ω.Ρ.Λ. Ιατρείο υπό τον Ιατρό Ω.Ρ.Λ. - Χειρουργό Κεφαλής & Τραχήλου Δρ. Κων/νον Μιχ. Νάζον από 4/12/2018 σε εβδομαδιαία βάση κατά τις ημέρες Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη κατά τις ώρες 09:30-13:30 & 17:30-20:30.

Για ραντεβού, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το τηλ. 2297024489 εσωτ.1.

Από τη Δ/νση