Η ιατρός Λεονίδη Σβετλάνα ορίστηκε υπεύθυνη για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αίγινας.


Σύμφωνα με απόφαση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου η ιατρός Λεονίδη Σβετλάνα, Επιμελήτρια Α΄Γενικής Ιατρικής, ορίστηκε υπεύθυνη για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αίγινας, αποκεντρωμένης μονάδας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με τριετή θητεία.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Αναπληρωτής ορίστηκε ο ιατρός Καψόκουλος Ανδρέας, Επιμελητής Α΄ Γενικής Ιατρικής, ελλείψει ιατρών και οδοντιάτρων του Κέντρου Υγείας Αίγινας με βαθμό Διευθυντή, σύμφωνα με την ίδια απόφαση.