Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αίγινας. Κατάσταση Δρομολογίων.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αίγινας. Δρομολόγια Λεωφορείων.

screenshot.1511.png


screenshot.1512.png

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Αίγινας στο τηλέφωνο: 22970 22787

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, κ.λ.π.) όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου (https://www.aeginaportal.gr), συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, κειμένων, ψηφιοποιημένων αρχείων, video, αρχείων ήχου, χαρτών κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του aeginaportal.gr και προστατεύονται από το Ελληνικό-Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις.

Όσον αφορά τους συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους, αυτοί είναι ανεξάρτητοι των δικαιωμάτων και ευθυνών του aeginaportal.gr

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μερική ή ολική απόσπαση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση-αναμετάδοση, μεταφορά, παραποίηση-αλλοίωση ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου αυθαίρετης χρήσης-χρησιμοποίησης-παραποίησης των τμημάτων που απαρτίζουν αυτό τον δικτυακό τόπο ΔΕΝ θα πρέπει να γίνεται χωρίς την έγκριση των νόμιμων δικαιούχων τους όπως ορίζεται παραπάνω, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες υλικού για το οποίο ρητά αναφέρεται ότι προορίζεται για ελεύθερη διανομή μέσω διαδικτύου.

Το σύνολο του υλικού - περιεχομένου του Aegina Portal (φωτογραφίες, logos, advs, sound files, docs) είναι καταχωρημένο (συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων, προσθηκών, αναβαθμίσεων) σε διεθνή νομικό οργανισμό για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το κείμενο αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ειδησεογραφική ιστοσελίδα aeginaportal.gr (Aegina Portal) που ανήκει στην ατομική επιχείρηση Γεώργιος Στριγάρης - Δραστηριότητες Πρακτορείων Ειδήσεων, που εδρεύει στην Αίγινα, στην οδό Αντωνίου Πελεκάνου 8 - Τ.Κ. 18010, με ΑΦΜ 035712365 - ΔΟΥ A’ Πειραιά, τηλ. 2297025627, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (εφεξής "Aegina Portal") το οποίο ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Το Aegina Portal αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής του προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2106/679, εφεξής "ΓΚΠΔ") κατά τις ως άνω διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η σύνταξη και παράθεση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας.

Ορισμοί για τα προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»).
Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό ενός υπευθύνου της επεξεργασίας.
Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες του ως άνω δικτυακού τόπου, είτε ταυτοποιούνται, είτε όχι, για τη χρήση υπηρεσίας.
Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως του Υποκειμένου των Δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν.
Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε Επεξεργασία.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Η φιλοσοφία του Aegina Portal ως προς την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, είναι αυτή να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία. Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο όταν τα παρέχετε οι ίδιοι με ενεργητικό τρόπο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή όταν στέλνεται ένα Δελτίο Τύπου.
Λόγω της φύσης του διαδικτύου ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα, είτε με τη βοήθεια αρχείων cookies (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies διαβάστε τη σχετική πολιτική μας) είτε αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα.
Συγκεκριμένα, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο, όταν επισκεφθείτε το Aegina Portal, ο server μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, καθώς και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας.
Η νόμιμη βάση για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων σε ειδικά αρχεία (log files τα οποία διατηρούνται έως 3 έως 6 μήνες) είναι το έννομο συμφέρον μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν τεχνικά προβλήματα.
Η επεξεργασία αυτή είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς δεν περιλαμβάνει σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία, η επεξεργασία αυτή να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.

Πληροφορίες για την αγορά διαφημιστικών υπηρεσιών και αγγελιών.

Το Aegina Portal δεν δημιουργεί ηλεκτρονικές ή άλλες λίστες για συναλλαγές με τους χρήστες που αγοράζουν διαφημιστικές υπηρεσίες ή αγγελίες. Καταγράφονται μόνο τα απαραίτητα από τον νόμο στοιχεία για την έκδοση χειρόγραφου τιμολογίου, όπως η επωνυμία, το ΑΦΜ, η διεύθυνση, ΔΟΥ και αντικείμενο δραστηριότητας.

Διαφημιστική προβολή:

Η διαφημιστική προβολή, που αποτελείται από καταχώρηση στην ενότητα "Κατάλογος Επιχειρήσεων", διαφημιστικά banners διαφόρων μεγεθών και άλλο προωθητικό υλικό σε διάφορα σημεία του ιστότοπου, ως υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δηλώσει την συγκατάθεσή τους για την δημοσίευση στοιχείων όπως: επωνυμία, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο κινητό και σταθερό, email, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, υπεύθυνου επικοινωνίας, θέση στον ηλεκτρονικό χάρτη της Google Map, κείμενο που περιγράφει την δραστηριότητα της επιχείρησης. Η διάρκεια της δημοσίευσης αυτών στων στοιχείων, εξαρτάται από τη διάρκεια της διαφημιστικής προβολής που έχει συμφωνηθεί.

Μικρές αγγελίες:

Για τα στοιχεία επικοινωνίας, που αποτελούνται συνήθως από ένα ή δύο αριθμούς τηλεφώνου, τα οποία δημοσιεύονται στην ενότητα "Μικρές Αγγελίες",  ο συντάκτης της αγγελίας έχει δώσει την συγκατάθεσή του, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους επισκέπτες του Aegina Portal. Η διάρκεια της αγγελίας και άρα η διάρκεια δημοσίευσης των τηλεφωνικών αριθμών ορίζεται από τον χρόνο που έχει συμφωνηθεί ή μέχρι να εκπληρωθεί ο σκοπός της δημοσίευσής της. Η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί μέσω εγγράφου ή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.

Στοιχεία που αφορούν την τιμολόγηση:
Η παροχή των στοιχείων σας σχετικά με την τιμολόγηση απαιτείται νομικά σύμφωνα με την οδηγία ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενσωμάτωσή της στους τοπικούς φορολογικούς νόμους. Είναι παράνομο να σας παρέχουμε μία υπηρεσία χωρίς να εκδώσετε τιμολόγιο που απαιτεί αυτές τις πληροφορίες.

Το ενημερωτικό περιεχόμενο:
Το περιεχόμενο του Aegina Portal είναι πρωτογενές και αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα που εμφανίζονται είτε σε video, είτε σε φωτογραφίες από εκδηλώσεις, συνεντεύξεις στο studio του ραδιοφώνου, κάλυψη αυτοδιοικητικών επιτροπών, δημοτικών συμβουλίων, ρεπορτάζ, αθλητικών γεγονότων και άλλων ειδήσεων ή ενημερωτικών εκπομπών, έχουν ενημερωθεί ότι η δημοσίευση θα γίνει στον ενημερωτικό ιστότοπο, για λόγους που αφορούν την ενημέρωση, αποκλειστικά και μόνο. Το Aegina Portal σέβεται απόλυτα και έχει προσαρμόσει τις πρακτικές τους βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

Οι φωτογραφίες και το οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει τα κείμενα του Aegina Portal, είναι αμιγώς προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας, που στόχο έχει αποκλειστικά και μόνο την ενημέρωση των επισκεπτών του Aegina Portal. Το Aegina Portal καταβάλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα μπορούσαν να προκύπτουν από οπτικοακουστικό υλικό να αποκρύπτονται με διάφορες τεχνικές.

Διάθεση φωτογραφιών, videos και άλλου περιεχομένου σε τρίτους:

Το Aegina Portal σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει το πρωτογενές του περιεχόμενο, video, φωτογραφίες, κείμενο ή ηχητικά ενημερωτικά αρχεία σε ιστοσελίδες τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη αν αυτό το υλικό αποτελέσει κλοπή περιεχομένου πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Aegina Portal καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτρέπει τέτοιου είδους περιστατικά. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι περιεχόμενό του χρησιμοποιείται χωρίς εξουσιοδότηση από τρίτους επικοινωνεί με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας ζητώντας να αφαιρέσει αυτό το περιεχόμενο. Τέλος, τόσο το ενημερωτικό φωτογραφικό φωτογραφικό υλικό, όσο και τα videos δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο στους διακομιστές του Aegina Porlal ώστε να υπάρχει απόλυτος έλεγχος του περιεχομένου.

Χρονικό πλαίσιο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται όχι περισσότερο από το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό των επιμέρους επεξεργασιών που γίνονται για αυτά, και υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που καθορίζουν αυτόν.

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει έννομης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, τις προβλεπόμενες παραγραφές, αλλά και τα δικά σας έννομα συμφέροντα.

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται βάσει δημοσίου συμφέροντος, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων καθορίζεται από την ανάγκη που εξυπηρετεί ο σκοπός επεξεργασίας και για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η ιχνηλασιμότητα και η τεκμηρίωση των διαδικασιών, αλλά και τα δικά σας έννομα συμφέροντα.

Στις περιπτώσεις όπου θα γίνει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης (πχ την δημοσίευση μίας μικρής αγγελίας ή μίας διαφημιστικής καταχώρησης), απλής ή ρητής, ο χρόνος τήρησης καθορίζεται από τη δυνατότητα ανάκλησης αυτής. Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, διαγράφονται και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα.


Αφαίρεση περιεχομένου - δικαίωμα στη λήθη:

Λόγω του τοπικού χαρακτήρα των ειδήσεων του Aegina Portal και της λήψης συγκατάθεσης από όσους συμμετέχουν για ενημερωτικούς λόγους, στο περιεχόμενο του Aegina Portal, οι πληροφορίες του περιεχομένου εξαρτώνται άμεσα από τον σεβασμό και την τήρηση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, αν χρειαστεί λόγω των συνθηκών, να αφαιρεθεί περιεχόμενο αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Το Aegina Portal, σέβεται απόλυτα το δικαίωμα στη λήθη, για την απομάκρυνση περιεχομένου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας Γεώργιο Στριγάρη στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση IP: 

Η διεύθυνση IP συλλέγεται και καταγράφετε σε log files, κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή ιστού, στα αρχεία καταγραφής του λογισμικού ασφαλείας και στα αρχεία καταγραφής του συστήματος λήψης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ασφάλειας του ιστοτόπου μας και για την αποφυγή καταχρήσεων.

Cookies:

Ο δικτυακός τόπος του Aegina Portal όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιούν "cookies". Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στην περιοχή Πολιτική Cookies

Επικοινωνία:

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε στο Aegina Portal στη ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αντωνίου Πελεκάνου  - 18010 Αίγινα.

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ενότητα, άρθρο ή παράγραφο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ημερομηνία στην κορυφή του εγγράφου ενημερώνεται κατά την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Όλες οι αλλαγές γίνονται αμέσως. Σας συνιστούμε να διαβάζετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τους όρους χρήσης.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης - social media:

To Aegina Portal διατηρεί και διαχειρίζεται επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του facebook στην διεύθυνση https://www.facebook.com/aeginaportal/ η οποία είναι συνδεδεμένη με το Aegina Portal μέσω υπερσυνδέσμων - links.

To Aegina Portal διατηρεί και διαχειρίζεται επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του instagram στην διεύθυνση https://www.instagram.com/aeginaportal.gr/ η οποία είναι συνδεδεμένη με το Aegina Portal μέσω υπερσυνδέσμων - links.

To Aegina Portal διατηρεί και διαχειρίζεται επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του twitterστην διεύθυνση https://twitter.com/aeginaportal η οποία είναι συνδεδεμένη με το Aegina Portal μέσω υπερσυνδέσμων - links.


Όροι Χρήσης

Περιορισμός Ευθύνης
Το aeginaportal.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το σύνολο του ιστοχώρου ή μεμονωμένες σελίδες, δωρεάν ή επί πληρωμή υπηρεσίες θα παρέχονται συνεχώς, αδιάλειπτα και χωρίς διακοπή. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του διαδικτύου και της εμπλοκής πολλών παραγόντων στη λειτουργία του aeginaportal.gr (hardware, software, κείμενα και άλλο υλικό) καθώς και της μεγάλης έκτασης του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το aeginaportal.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υποστεί ο χρήστης - επισκέπτης.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Τα ιστορικά, λαογραφικά, πολιτιστικά, στοιχεία καθώς και όλες οι πληροφορίες - ειδήσεις που δημοσιεύονται στις θεματικές ενότητες του aeginaportal.gr αποτελούν μια δωρεάν προσφορά στον επισκέπτη - χρήστη του κόμβου και γενικότερα προς τους χρήστες του ελληνικού διαδικτύου και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή ως πληροφορίες που προτρέπουν σε οποιαδήποτε πράξη.

Το aeginaportal.gr δεν εγγυάται την ορθότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια των πληροφοριών που δημοσιεύει και προέρχονται από συλλογή τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Ο επισκέπτης του aeginaportal.gr αναλαμβάνει την σχετική ευθύνη να διασταυρώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται. Οι επιστολές των αναγνωστών δημοσιεύονται επώνυμα. Το Aegina Portal με κανέναν τρόπο δεν υιοθετεί τις απόψεις των αποστολέων των επιστολών και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη γι' αυτές. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά κείμενα, κείμενα επιστολών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, που μπορεί να προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή περιέχουν ανάρμοστες εκφράσεις. Λόγω του τοπικού χαρακτήρα του περιεχομένου του, δεν δημοσιεύει θέματα τα οποία ενδέχεται να στοχοποιήσουν πρόσωπα και καταστάσεις ή να προκαλέσουν αναστάτωση και αντιπαραθέσεις στην τοπική κοινωνία.

Τα κείμενα που φιλοξενούνται ως Δελτία Τύπου δημοσιεύονται αυτούσια και απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι του Aegina Portal.

Διαφήμιση - Μικρές αγγελίες - Χορηγίες επικοινωνίας - Προώθηση δράσεων για κοινωφελή σκοπό.

Διαφημίσεις:

 1. Το aeginaportal.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στον κατάλογο του ή που διαφημίζονται ή προβάλλονται με οποιαδήποτε τρόπο.
 2. Το aeginaportal.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τις εμπορικές ή άλλου είδους συναλλαγές των χρηστών του με τις επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στον κατάλογο επιχειρήσεων του aeginaportal.gr ή που διαφημίζονται ή προβάλλονται από αυτό με οποιαδήποτε τρόπο.
 3. Η διαφήμιση μιας επιχείρησης και η καταχώρησή της στο κατάλογο επιχειρήσεων του Aegina Portal, προϋποθέτει ότι η επιχείρηση διαθέτει έδρα και δραστηριοποιείται στην Αίγινα.
 4. Το aeginaportal.gr δεν μπορεί να δεσμευθεί για την ορθότητα των στοιχείων ή των δεδομένων που παρουσιάζονται σε μία διαφήμιση και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα της επωνυμίας ή τυχών πνευματικών δικαιωμάτων από εμπορικά σήματα η άλλο υλικό που χρησιμοποιεί ο διαφημιζόμενος. Η ευθύνη αυτή είναι αποκλειστική της διαφημιζόμενης επιχείρησης.
 5. Για την δημοσίευση της διαφήμισης απαιτείται έγγραφη αίτηση - συγκατάθεση. Συγκατάθεση απαιτείται επίσης για την δημοσίευση στοιχείων της επιχείρησης. Για τη δημοσίευση ανακοινώσεων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και εταιρίες απαιτείται πρώτα ταυτοποίηση του εταιρικού email.

Μικρές αγγελίες:
 1. Το aeginaportal.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των μικρών αγγελιών που δημοσιεύει.
 2. Οι μικρές αγγελίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, ενώ δεν επιτρέπονται τα link προς εξωτερικές σελίδες και αναφορά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά.
 3. Η θέση της μικρής αγγελίας ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσής της, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με την επαναδημοσιευσή της.
 4. Για να επαναδημοσιευθεί μία αγγελία το κόστος πρέπει να καταβληθεί εκ νέου.
 5. Η αλλαγή του περιεχομένου της αγγελίας ισχύει μόνο για την ίδια κατηγορία και αφορά αποκλειστικά και μόνο το αντικείμενο για το οποίο δημοσιεύθηκε εξ' αρχής η αγγελία (πχ διόρθωση του κειμένου για την ενοικίαση του ακινήτου, που περιγράφεται στο κείμενο της έγγραφης συγκατάθεσης και όχι την αλλαγή του κειμένου για την ενοικίαση ενός άλλου ακινήτου, ακόμη κι αν βρίσκεται στον ίδιο χώρο - συγκρότημα διαμερισμάτων κτλ). Τροποποίηση, του κειμένου δεν μπορεί να γίνει, περισσότερες από φορά.
 6. Μία αγγελία για ενοικίαση ή πώληση ακινήτου, μπορεί να αφορά μόνο ένα μεμονωμένο ακίνητο και όχι ένα σύνολο ακινήτων (π.χ. ενοικιάζεται διαμέρισμα και όχι ενοικιάζονται διαμερίσματα κτλ). Αντίστοιχα, σε άλλες κατηγορίες, μία αγγελία θα πρέπει να αφορά μία επιχείρηση.
 7. Καταχώρηση πώλησης και ενοικίασης ακινήτων μπορούν να κάνουν μόνο ιδιώτες. Η κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις και άλλου είδους παρόμοιες επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρούν διαφημίσεις.
 8. Μία αγγελία που έχει δημοσιευθεί σε μία κατηγορία, δεν μπορεί να μεταφερθεί σε μία άλλη με διαφορετικό περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος της δημοσίευσης θα πρέπει να καταβληθεί εκ νέου.
 9. Το aeginaportal.gr δεν εγγυάται και λόγω του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής, την παραμονή της αγγελίας σε μία συγκεκριμένη θέση. Για την δημοσίευση της αγγελίας απαιτείται έγγραφη αίτηση - συγκατάθεση.
 10. Η δημοσίευση της αγγελίας ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της έγγραφης ή ηλεκτρονικής αίτησης - συγκατάθεσης.
 11. Από 1ης Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο που πωλείται ή μισθώνεται απαιτείται να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ώστε να δηλώνεται η ενεργειακή κατηγορία όπως προκύπτει από αυτό σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις. Συνεπώς το κάθε κτίριο για να μπει στη διαδικασία της διάθεσης πρέπει να έχει εκ των προτέρων έγκυρο ΠΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.
 12. Το περιεχόμενο μίας αγγελίας δεν μπορεί να έχει διαφημιστικό χαρακτήρα.
 13. Η διάρκεια παραμονής μίας αγγελίας είναι ένα έτος, εκτός και αν ο σκοπός για τον οποίο καταχωρήθηκε επιτευχθεί συντομότερα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί η απόσυρσή της μετά από σχετικό αίτημα στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 14. Μία αγγελία που έχει αποσυρθεί δεν μπορεί να δημοσιευθεί ξανά. Θα πρέπει να καταχωρηθεί και να πληρωθεί εκ νέου.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις - Προώθηση δράσεων για κοινωφελή σκοπό.
 1. Το Aegina Portal δεν δημοσιεύει ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου ή άλλο υλικό, που το κείμενό τους είναι ή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό για επιχειρήσεις και καταστήματα.  Η δημοσίευση υλικού για συναυλίες, εκδηλώσεις, θεατρικά, δράσεις, εκθέσεις κτλ που πραγματοποιούνται σε καταστήματα και ιδιωτικούς χώρους, μπορεί να γίνει μέσω διαφημιστικής προβολής.
 2. Οι προσκλήσεις εκδηλώσεων και ανακοινώσεων γίνονται αποκλειστικά με κείμενο, στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο φορέας, η ώρα και ο τόπος της εκδήλωσης.
 3. Δεν δημοσιεύονται flyers, αφίσες και κάθε είδους υλικό με γραφικά κτλ.
 4. Η μορφή του κειμένου της παρουσίασης είναι κοινή για όλες τις ανακοινώσεις και δεν επιτρέπεται μορφοποίηση του κειμένου.
 5. Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά, δίγλωσσα κείμενα δεν γίνονται δεκτά.
 6. Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα με πεζοκεφαλαία και να είναι τονισμένα σωστά.
Χορηγία επικοινωνίας:

Το Aegina Portal με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνεί και προωθεί δράσεις και εκδηλώσεις για κοινωφελή σκοπό και με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό, με τη μορφή χορηγίας.

Η χρήση του λογοτύπου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον φορέα που υλοποιεί τη δράση, μπορεί να γίνει μόνο μετά από γραπτή άδεια και αφού πρώτα το Aegina Portal ενημερωθεί για την τοποθέτηση, το υλικό και το πρόγραμμα της παρουσίασης.

Πριν την έγκριση οποιασδήποτε χορηγίας, πρέπει πρώτα να αποσταλεί το πρόγραμμα και το είδος της εκδήλωσης.  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ζητήσει από το Aegina Portal, να του σταλεί το αρχείο του λογοτύπου.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις:
 1. Τα Δελτία Τύπου και οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται απολύτως δωρεάν από το Aegina Portal, εφόσον δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της προηγούμενης σχετικής παραγράφου.
 2. Στα κείμενα θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο φορέας και να συνοδεύονται από στοιχεία επικοινωνίας όπως email, τηλέφωνο κτλ.
 3. Δεν επιτρέπονται τα links προς εξωτερικούς συνδέσμους.
 4. Δεν δημοσιεύονται Δελτία Τύπου ή ανακοινώσεις που έχουν αποκλειστικά διαφημιστικό σκοπό ή που επιχειρούν να προωθήσουν μία επιχείρηση έναντι του ανταγωνισμού της, που δεν σέβονται τα προσωπικά δεδομένα, που έχουν ρατσιστικό ή βίαιο περιεχόμενο, που στόχο έχουν να μεταφέρουν ψευδείς ειδήσεις.
 5. Δηλώσεις αυτοδιοιηκτικών ή πολιτικών προσώπων, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων, που μας αποστέλλονται εγγράφως, εφόσον έχει ταυτοποιηθεί ο αποστολέας τους δημοσιεύονται με την ένδειξη "Δελτίο Τύπου".
 6. Δεν επιτρέπεται η μορφοποίηση του κειμένου.
 7. Τα Δελτία Τύπου και οι επιστολές ιδιωτών, μελών συλλόγων και φορέων είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Στόχος των Δελτίων Τύπου είναι η ενημέρωση.
 8. Το Aegina Portal χρησιμοποιεί πάντα την ένδειξη "Δελτίο Τύπου" γι' αυτά τα κείμενα, θέλοντας να κάνει διακριτό ότι πρόκειται για εξωτερικές δημοσιεύσεις.
 9. Το Aegina Portal διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει και να απορρίπτει, κείμενα ή επιστολές, εάν το περιεχόμενό τους δεν συνάδει, με το περιεχόμενο και τη δεοντολογία του Aegina Portal.
 10. Οι ανακοινώσεις εκδηλώσεων, θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης.
 11. Κάθε σύλλογος, φορέας ή σωματείο, δεν μπορεί να αποστέλλει περισσότερα από ένα Δελτία Τύπου, σε διάστημα 45 ημερών, εκτός και εάν έχει οριστεί διαφορετικά. Περίοδος 60 ημερών ισχύει για τις επιστολές των αναγνωστών.

Ασφάλεια

Το Aegina Portal λαμβάνει πολλές προφυλάξεις για να αποτρέψει την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν:
 1. Χρήση κρυπτογράφησης SSL
 2. Υλικό αποθηκευμένο σε ασφαλή data centers
 3. Φροντίζει ώστε όποτε είναι απαραίτητο, τόσο το λειτουργικό του server, όσο και των εφαρμογών της ιστοσελίδας να αναβαθμίζονται για να μην υπάρχουν κενά ασφαλείας.

Ενημερώσεις των όρων χρήσης του Aegina Portal
Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ενότητα, άρθρο ή παράγραφο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ημερομηνία στην κορυφή του εγγράφου θα ενημερωθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Όλες οι αλλαγές γίνονται αμέσως. Σας συνιστούμε να διαβάσετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τους όρους χρήσης.

Πολιτική cookies

Πολιτική cookies
To aeginaportal.gr χρησιμοποιεί cookies. Πρόκειται για μία κοινή πρακτική στο διαδίκτυο που στόχο έχει να βοηθήσει τον χρήστη στην πρόσβαση και στην πλοήγησή του στις ιστοσελίδες που επισκέπτεται. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης - browser του υπολογιστή σας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης για να περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

Τα cookies συλλέγονται από προγράμματα περιήγησης όπως είναι: ο Firefox, ο Google Chrome, ο Internet Explorer, o Opera κτλ. Τα cookies που συλλέγονται από αυτού του τύπου τα προγράμματα είναι μοναδικά. Στόχος της συλλογής είναι η διευκόλυνση της χρήσης μιας ιστοσελίδας. Γενικά αποθηκεύουν προτιμήσεις του χρήστη, που βελτιώνουν την πλοήγηση και την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Μπορεί να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies προσαρμόζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Κάθε browser έχει τον δικό του τρόπο και τα δικά του extensions. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του aeginaportal στο έπακρο.

Στο aeginaportal.gr χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Google Analytics", ώστε να μπορούμε να έχουμε μία εκτίμηση για τις σελίδες που επισκέπτεστε, των αριθμό των επισκέψεων σας και την προέλευσή της επίσκεψή σας. Πρόκειται για μία πηγή προέλευσης cookies από τις λεγόμενες "third party cookies". Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο Google privacy policy.

Μπορείτε να εμποδίσετε τη Google να συλλέγει τα δεδομένα που παράγονται από το cookie και να σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου μας με το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης Google Analytics.


Αναλυτικά ανά πρόγραμμα περιήγησης:
Μπορείτε να διαχειριστείτε την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας, στο μενού ρυθμίσεων Internet του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση των cookies στο τερματικό σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες διαδικασίες:

Firefox:    

    Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού και επιλέξτε Προτιμήσεις
    Επιλέξτε τον πίνακα Απορρήτου και ασφαλείας και μεταβείτε στην ενότητα Ιστορικό.
    Στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο Firefox θα επιλέξετε Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό.
    Καταργήστε την επιλογή Αποδοχή cookie από ιστότοπους.

Google Chrome:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα, και στη συνέχεια στο στοιχείο Ρυθμίσεις και στη συνέχεια στην επιλογή Για προχωρημένους
    Στην περιοχή "Απόρρητο"
    Ενεργοποιήστε τις Επιλογές για να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε τα δεδομένα cookie.

Microsoft Internet Explorer:   

    Επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές Internet.
    Επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο" και κάτω από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε "Για προχωρημένους" Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέψετε, να αποκλείσετε ή να ζητήσετε cookie πρώτου και τρίτου μέρους.

Safari:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, στην ιδιωτική ζωή
    Επιλέξτε μια επιλογή σχετικά με τα cookies και τα δεδομένα ιστοτόπου.

Opera:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και στη συνέχεια στην επιλογή Προηγμένες
    Επιλέξτε μια επιλογή σχετικά με τα Cookies.

iOS:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, στο Safari.
    Στην επιλογή Απόρρητο, επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies.

Android:

    Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα και στη συνέχεια στο στοιχείο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στις ρυθμίσεις τοποθεσίας.
    Στα Cookies, απενεργοποιήστε τα Cookies.

Windows Phone:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Για προχωρημένους
    Στο αναπτυσσόμενο μενού "Cookies from websites", επιλέξτε "Αποκλεισμός όλων".
Το Aegina Portal δημοσιεύει την κατάσταση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ Αίγινας για ενημερωτικούς λόγους, με βάση τους πίνακες που του κοινοποιούνται.