ΚΕΔΑ. Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τις τέντες της 9ης Γιορτής Φιστικιού.