Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, για την παραχώρηση χώρου και πυθμένα, για την πόντιση του αγωγού.

 
Από το Υπουργείο Οικονομικών, δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, με θέμα την παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, κοινόχρηστης (λόγω παλαιού αιγιαλού) παραλίας και συνεχόμενου θαλασσίου χώρου και πυθμένα στην Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ". Πρακτικά, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι το έργο "ξεμπλοκάρει", καθώς υπάρχει πια η δυνατότητα πόντισης του αγωγού. Για το ίδιο θέμα, η Περιφέρεια Αττικής είχε στείλει νωρίτερα σήμερα σχετικό Δελτίο Τύπου, ενώ ενημέρωση είχε κάνει την Τρίτη, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στην απόφαση που επισυνάπτεται, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται με σκοπό οι ανωτέρω χώροι να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» , όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην από Απριλίου 2019 Μελέτη Εφαρμογής Λιμενικών Έργων του έργου, «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» της εταιρείας ΤΡΙΤΩΝ, η οποία ελέγχθηκε από υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής. Η προαναφερόμενη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας και συνεχόμενου θαλασσίου χώρου και πυθμένα, για την κατασκευή του έργου, γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς".
 
Επίσης, σε άλλο σημείο αναφέρει ότι: "Η όδευση του αγωγού στο σημείο πλησίον του αγκυροβολίου Πειραιά, να διέρχεται τουλάχιστον ½ ν.μ. μακράν αυτού για να αποφευχθεί η καταστροφή του αγωγού ,σε περίπτωση παράσυρσης άγκυρας πλοίου λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή τους χειμερινούς μήνες. Η τοπική Λιμενική Αρχή θα πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως την Υδρογραφική Υπηρεσία
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών ), καθ’ όλες τις φάσεις του έργου", επίσης αναφέρεται στους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να αποφεύγει η θαλάσσια ρύπανση.
 
Σε μία άλλη παράγραφο αναφέρεται η επίβλεψη από την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, πιο συγκεκριμένα: "Όλες οι εκσκαφικές εργασίες στον αιγιαλό, την παραλία και τη θαλάσσια περιοχή θα
πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη εξειδικευμένου αρχαιολόγου, ο οποίος θα προσληφθεί καθ’ υπόδειξη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον φορέα του έργου.
Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά την διάρκεια των εργασιών , οι εργασίες θα διακοπούν και θα ειδοποιηθεί η Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων, και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα το κόστος της οποίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου και από το αποτέλεσμα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου."
 
Επίσης, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
 
Τέλος, για την διάρκεια της απόφασης παραχώρησης αναφέρεται ότι: "Η παρούσα πράξη παραχώρησης ισχύει καθ’ όλο το χρονικό διάστημα κατασκευής και λειτουργίας του έργου".