Σε διαγωνιστική διαδικασία το έργο "Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Αίγινας". Αφορά το 2ο Δημοτικό Σχολείο και τον Δημοτικό Σταθμό της Χλόης.

ergo-anavathmisis-sxoleion.jpg

Σε διαγωνιστική διαδικασία έχει τεθεί από χθες 25 Μαΐου 2023, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, το έργο  "Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Αίγινας". Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 322.000 ευρώ με το ΦΠΑ.  Αναθέτουσα αρχή και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σημειώνεται ότι στις 15/05/2023 εγκρίθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης 322.000 ευρώ για το έργο "Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Αίγινας", που αφορά το 2ο Δημοτικό Σχολείο και το Δημοτικό Παιδικό Σταθμός της Χλόης. Το ποσό διαμορφώνεται από τα 230.000 ευρώ, που αποτελούν ΠΔΕ και είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη και το ποσό των 92.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από τη συμμετοχή του Δήμου Αίγινας - ΕΣΠΑ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι το ακόλουθο:
 
Tο έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δύο κτιρίων εκπαίδευσης και πρόνοιας αντίστοιχα, κατόπιν της τεχνική αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασής τους και των αποτελεσμάτων της ενεργειακής επιθεώρησης αυτών, Ειδικότερα, οι κύριες παρεμβάσεις για κάθε κτίριο ξεχωριστά: 

2ο Δημοτικό Σχολείο  

1. Εξωτερική Θερμομόνωση τον κελύφους τον κτιρίου με σύστημα Θερμομόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχος 5cm με συντελεστή Θερμικής αγωγιμότητας λ<_0,035 W/m2K, συνολικού εμβαδού 595,95 m2. 
2. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί εξωτερική θερμομόνωση, όπως στην αίθουσα διδασκαλίας στο υπόγειο, Θα πραγματοποιηθεί εσωτερική Θερμομόνωση από  πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm με συντελεστή Θερμοπερατότητας λ<_0,035 W/m2Κ και άνθυγρης γυφοσανίδας. Η επιφάνεια εφαρμογής εσωτερικής Θερμομόνωσης υπολογίζεται σε 80,97 m2. 
3. Θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5εm, συνολικού εμβαδού 548,16 m2, με συντελεστή Θερμικής αγωγιμότητας υλικού λ_<0,035 W/m2K Με την παρέμβαση αυτή θα μειωθούν σημαντικά οι Θερμικές απώλειες από την οροφή κατά την περίοδο θέρμανσης και Θα βελτιωθεί η θερμική άνεση στους χώρους κατά τους θερινούς μήνες. 
4. Αντικατάσταση των υαλοστασίων με νέο κούφωμα από μεταλλικό πλαίσιο και διπλό υαλοπίνακα με διάκενο 12mm, συνολικού εμβαδού 243,08 m2, ώστε ο συντελεστής θερμοπερατότητας των κουφωμάτων να είναι μικρότερο ή ίσο 3,20 W/m2K Με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα Θα μειωθούν τόσο οι απώλειες θερμότητας από αυτά όσο και οι απώλειες λόγω αεροπερατότητας. 
5. Αντικατάσταση του λέβητα και του καυστήρα πετρελαίου με νέο ισχύος 140.000 kεα1, υψηλής απόδοσης για τον περιορισμό της λειτουργίας σε μερικό φορτίο και μόνωση των σωληνώσεων της διανομής με μονωτικό υλικό κατάλληλου πάχους. Με την αντικατάσταση αυτή Θα βελτιωθεί ο βαθμός απόδοσης του λέβητα καθώς και η απόδοση λειτουργίας του σε μερικό φορτίο (αναμενόμενη λειτουργία σε υψηλότερο φορτίο), ενώ θα προκύψει και σχετική εξοικονόμηση λόγω μόνωσης των σωληνώσεων. 
6. Αντικατάσταση του κυκλοφορητή ζεστού νερού Θέρμανσης νέο κατάλληλης ισχύος και παροχής (ελάχιστης παροχής 9,3 m3 /h), η οποία Θα προσδιοριστεί με βάση τις νέες παροχές ζεστού νερού στο κύκλωμα, με δυνατότητα ρύθμισης στροφών λειτουργίας για την κατάλληλη λειτουργία σε μερικό φορτίο. 
7. Εγκατάσταση τοπικών αντλιών Θερμότητας σε κάθε αίθουσα, οι οποίες Θα καλύψουν την ανάγκη του κτιρίου για ψύξη κατά τους μήνες λειτουργίας του. Οι μονάδες θα είναι κατ' ελάχιστο 12.000 Βtυ σεις αίθουσες διδασκαλίας με συντελεστή απόδοσης ΕΕR23 και 18.000 &υ στην αίθουσα συγκεντρώσεων με συντελεστή απόδοσης EER23. 
8. Τοποθέτηση Θερμοστατικών βαλβίδων στα υφιστάμενα Θερμαντικά σώματα, ώστε να ρυθμίζεται η επιθυμητή Θερμοκρασία σε κάθε χώρο ξεχωριστά Συνολικά Θα τοποθετηθούν 24 Θερμοστατικές βαλβίδες. 
9. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας LΕD. Συγκεκριμένα: 
• Φωτιστικά 2Χ36 με μαγνητικό ballast (ισχύς 86,4W)4 φωτιστικά σώματα LED οροφής τύπου πάνελ με πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 42Watt διαστάσεων 300.1200*9mm περίπου. 3 θα αντικατασταθούν: 87 φωτιστικά σώματα. 
• Φωτιστικά 4Χ18 με μαγνητικό ballαst (ισχύς 86,4141)4 φωτιστικά σώματα ΙΙΙ) οροφής τύπου πάνελ χωνευτό επί ψευδοροφής με πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 42Watt διαστάσεων 600*600.9mm περίπου. θα αντικατασταθούν: 6 φωτιστικά σώματα.

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χλόης

1. Εξωτερική Θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου με σύστημα Θερμομόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<_0,035 W/m2Κ, συνολικού εμβαδού 220,49 ma. 
2. Θερμομόνωση τον δώματος του κτιρίου με Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm, συνολικού εμβαδού 168,22 m2, Νε συντελεστή Θερμικής αγωγιμότητας υλικού λ<_0,035 W/m2K Η τοποθέτηση της μόνωσης Θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά και θα επενδυθεί με άνθυγρη γυψοσανίδα. Με την παρέμβαση αυτή θα μειωθούν σημαντικά οι Θερμικές απώλειες από την οροφή κατά την περίοδο Θέρμανσης και Θα βελτιωθεί η Θερμική άνεση στους χώρους κατά τους θερινούς μήνες. 
3. Αντικατάσταση των υαλοστασίων με νέο κούφωμα από ξύλινο πλαίσιο και διπλό υαλοπίνακα με διάκενο 6mm, συνολικού εμβαδού 26,90 m2, ώστε ο συντελεστής θερμοπερατότητας των κουφωμάτων να είναι μικρότερος ή ίσο του 3,20W/m2K Με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα Θα μειωθούν τόσο οι απώλειες Θερμότητας από αυτά όσο και οι απώλειες λόγω αεροπερατότητας. 
4. Αντικατάσταση του λέβητα και του καυστήρα πετρελαίου με νέο, υψηλότερης απόδοσης (πάνω από 90ο/ο) και κατάλληλης ισχύος (40.0001cca1) για τον περιορισμό της λειτουργίας σε μερικό φορτίο και μόνωση των σωληνώσεων της διανομής με μονωτικό υλικό κατάλληλου πάχους. Με την αντικατάσταση αυτή Θα βελτιωθεί ο βαθμός απόδοσης του λέβητα καθώς και η απόδοση λειτουργίας του σε μερικό φορτίο (αναμενόμενη λειτουργία σε υψηλότερο φορτίο), ενώ Θα προκύψει και σχετική εξοικονόμηση λόγω μόνωσης των σωληνώσεων. 
5. Αντικατάσταση του κυκλοφορητή ζεστού νερού Θέρμανσης με νέο κατάλληλης ισχύος παροχής και μανομειρικού (παροχής 2,6 m3/h κατ' ελάχιστο) η οποία θα προσδιοριστεί με βάση τις νέες παροχές ζεστού νερού στο κύκλωμα, με δυνατότητα ρύθμισης στροφών λειτουργίας για την κατάλληλη λειτουργία σε μερικό φορτίο. 
6. Εγκατάσταση τοπικών αντλιών Θερμότητας σε κάθε αίθουσα, οι οποίες Θα καλύψουν την ανάγκη του κτιρίου για ψύξη κατά τους μήνες λειτουργίας τον. Οι μονάδες Θα είναι κατ' ελάχιστο 12.000 Βtυ με συντελεστή απόδοσης ΕΕΙΙ>3. Συνολικά θα εγκατασταθούν 4 μονάδες. 7. Τοποθέτηση Θερμοστατικών βαλβίδων στα υφιστάμενα Θερμαντικά σώματα, ώστε να ρυθμίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Συνολικά Θα τοποθετηθούν 8 Θερμοστατικές βαλβίδες. 8. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογία LΕD. Συγκεκριμένα: 
• Φωτιστικά 2x36W με μαγνητικό ballast (ισχύς 86,4W) 
• Φωτιστικά σώματα LED οροφής τύπου πάνελ με πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 42Watt διαστάσεων 300χ1200x9mm περίπου θα αντικατασταθούν 8 φωτιστικά σώματα

Μετά την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων το κάθε κτίριο θα αναβαθμιστεί κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 2017, και συγκεκριμένα:

• Β Δημοτικό Σχολείο Αίγινας από ενεργειακή κατηγορία «Ζ» σε ενεργειακή κατηγορία «Β»
• Παιδικός Σταθμός Χλόης από ενεργειακή κατηγορία «Ζ» σε ενεργειακή κατηγορία «Γ»

Η πορεία του έργου ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2020
 και πέρασε μέσα από τροποποιήσεις και διαδικαστικές αλλαγές. Ένα μέρος του συνδέεται με την κτηριακή αναβάθμιση του παιδικού σταθμού της Χλόης, το οποίο βρίσκεται ήδη σε επισκευή από το 2022 με το έργο: "Επισκευή και ανακαίνιση του Παιδικού Σταθμού Χλόης", η προγραμματική σύμβαση του οποίου έχει λάβει μέχρι τώρα δύο παρατάσεις, με την δεύτερη να λήγει στις 1/3/2025. Το πως θα εξελιχθεί το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης τόσο στην Χλόη, όσο και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και αν αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργεία τους δεν είναι γνωστό.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 30 Οκτωβρίου 2020. 

Συζητήθηκε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020 Τότε η επιτροπή είχε αποφασίσει ομόφωνα ομόφωνη για την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση του Ε.Π. Αττική, με τίτλο "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια"Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ήταν 322.000 ευρώ.

Η τροποποίηση της απόφασης στις 10 Νοεμβρίου 2021.

Η απόφαση τροποποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2021, εξαιτίας προβλήματος στην επάρκεια της χρηματοδότησης, λόγω της απόφασης που είχε λάβει ήδη η Επιτροπή στην συνεδρίαση στις 30 Οκτωβρίου 2020, δηλαδή "την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει και όχι πάνω από το 20% της επιχορήγηση". Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου κ. Γιάννη Ζορμπά να μην μπορεί τεκμηριωθεί η επάρκεια της χρηματοδότησης του έργου. Το έγγραφο της τροποποίησης της απόφασης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Κατά την απόφασή του ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι: "Ο Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με την 193/2020 Απόφαση της Ο.Ε. με (ΑΔΑ: ΩΗΩ2Ω68-ΜΓΗ), υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση με Κωδικό ΑΤΤ088 (Α/Α ΟΠΣ 3426) και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» του Ε.Π. Αττική την πρόταση «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας» (MIS 5074733) με συνολικό προϋπολογισμό 322.000€.

Η πρόταση περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, και τον Παιδικό Σταθμό Χλόης, με επιμέρους προϋπολογισμό 245.614,91 και 76.385,09 αντίστοιχα. Ο Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, δικαιούται χρηματοδότηση έως 230.000€.

Το πρόβλημα της τεκμηρίωσης στην επάρκεια της χρηματοδότησης του έργου.

Επειδή η προαναφερθείσα απόφαση περιελάβανε τον όρο η κάλυψη από ίδιους πόρους της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει να μην υπερβαίνει το 20% της επιχορήγησης, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην τεκμηρίωση της επάρκειας χρηματοδότησης του έργου, καθώς τα διαθέσιμα κεφάλαια υπολείπονται του προϋπολογισμού του (230.000 + 46.000 = 276.000 < 322.000).

Με βάση τα παραπάνω και με σκοπό την ένταξη της πρότασης του Δήμου στο σύνολό της και την αξιοποίηση του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης καλούμαστε να εγκρίνουμε την τροποποίηση της 193/2020 Απόφαση της Ο.Ε. με (ΑΔΑ: ΩΗΩ2Ω68-ΜΓΗ) και συγκεκριμένα, την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει στο πλαίσιο της πρότασης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας» (MIS 5074733) με συνολικό προϋπολογισμό 322.000€ που έχει υποβληθεί στην Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ088 και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.

Κατά συνέπεια το συλλογικό όργανο που έλαβε την απόφαση, δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή έπρεπε να λάβει μία νέα απόφαση που θα τροποποιεί την παλαιότερη.

Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν με 5 θετικές ψήφους και ένα παρών, επί 6 ψηφισάντων μελών ότι εγκρίνουν την τροποποίηση της 193/2020 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Αίγινας με (ΑΔΑ: ΩΗΩ2Ω68-ΜΓΗ) και συγκεκριμένα, την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει, στο πλαίσιο της πρότασης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας» (MIS 5074733) με συνολικό προϋπολογισμό 322.000€ που έχει υποβληθεί στην Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ088 και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης. Την απόφαση της τροποποίησης μπορείτε να την δείτε εδώ.

Η ένταξη της πράξης υπογράφηκε από την Περιφέρεια Αττικής στις 28 Ιανουαρίου 2022.

Η ένταξη του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας", με συνολικό προϋπολογισμό 322.000 ευρώ, υπεγράφη στις 28 Ιανουαρίου 2022 από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη μπορείτε να δείτε την σχετική Πράξη εδώ και το Δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει τότε η Περιφέρεια Αττικής εδώ. Ο τίτλος: "Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας» με Κωδικό ΟΠΣ 5074733 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»".

Η αποδοχή της χρηματοδότησης έγινε στις 14 Ιουνίου 2022.

Στην Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2022 συζητήθηκε το θέμα: "Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας” με Κωδικό ΟΠΣ 5074733 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 - 2020” και στον  άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Αττικής." και ψηφίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της χρηματοδότησης.

Η έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης στην Οικονομική Επιτροπής στις 11 Απριλίου - 2023.

Στις 11 Απριλίου 2023, η Οικονομική Επιτροπή συζήτησε το θέμα Έγκριση Μελέτης και όρους διακήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας ». Σχετ. : Η υπ’ αρ. Πρωτ. 1090 / 5-4-2023 Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο « Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας » Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5074733 της Περιφέρειας Αττικής. 


Σκοπός της παρούσας ανάθεσης είναι η αποτύπωση, η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των δυο (2) κτιρίων, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Χλόης , οι προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης τους και η τελική εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Τα υφιστάμενα κτίρια είναι χωρίς μόνωση, με παλιά κουφώματα και σύστημα θέρμανσης με φθορές που καθιστούν τα κτίρια μη ενεργειακά αποδοτικά.

Λαμβάνοντας υπόψη :

α) την τεχνική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της των κτιρίων και 
β) τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης αυτών, διατυπώνονται προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης για κάθε ένα κτίριο και συγκρίνονται, τόσο ως προς το παραγόμενο αποτέλεσμα της μείωσης της ενεργειακής δαπάνης και του λειτουργικού κόστους, όσο και προς την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα και την απόσβεση της προτεινόμενης δαπάνης.

Οι κύριες παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται ώστε τα κτιριακά συγκροτήματα να αναβαθμιστούν πλήρως, τόσο ενεργειακά όσο και λειτουργικά ,μπορούν να εφαρμοστούν είτε τμηματικά είτε στο σύνολο με τα αντίστοιχα οφέλη.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί του θέματος.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png