Δύο αποφάσεις από ΠΕ.ΣΥ. και Περιφερειακή Επιτροπή για τον αγωγό. Επιβεβαιώθηκε πλήρως η ανάλυση του Aegina Portal.

IMG_20240507_143909_1.jpg
Δύο αποφάσεις για το μέλλον του υποθαλάσσιου αγωγού, που αφορούν την παράταση της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου και του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 29 Απριλίου 2024 και στις 30 Απριλίου 2024 στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ξεκινώντας από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 29 Απριλίου 2024, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση η παράταση της λήξης της σύμβασης Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού, μέχρι 09-7-2024 χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.

Στην παράγραφο 7 για την αιτιολόγηση του θέματος αναφέρεται ότι: Με την με αρ. ΤΣΑ-113/09-04-2024 (αρ. πρωτ. πρωτ. Υπηρεσίας 454785/09-04-2024) αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης του θέματος, μέχρι την 09-07-2024.

Στην παράγραφο 8 της αιτιολόγησης του θέματος: "Η αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης του θέματος, που λήγει στις 09/04/2024 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 21/12/2022 (άρθρο 184, παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

Το επόμενο έγγραφο αφορά την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2024, με θέμα την "Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» συμβατικής δαπάνης 21.744.073,01 € με Φ.Π.Α, αναδόχου εταιρείας "Τεχνική Εταιρία Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.". 

Στην παράγραφο 49 του ιστορικού της απόφασης, αναφέρεται ότι: Με την αρ. πρωτ.: 1678/2023 (συνδρ.40η/18-07-2023) ΑΔΑ: ΡΟΝ27Λ7-ΩΒΙ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι 09-04-2024 και η συνολική προθεσμία της σύμβασης (πλέον 36 μήνες για την ¨Παρακολούθησης Λειτουργίας και Συντήρησης).

Με τις παραπάνω αναφορές, επιβεβαιώνεται πλήρως η ανάλυση του Aegina Portal για τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης των προθεσμιών του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών και την περίοδο Παρακολούθησης Λειτουργίας και Συντήρησης για τον υποθαλάσσιο αγωγό, που είχε δημοσιεύσει στις 19 Φεβρουαρίου 2024, όπου δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς να λάβουν τελικά απαντήσεις, ρωτούσαν ώστε να ενημερωθούν για τις κρίσιμες αυτές ημερομηνίες, στις 28 Μαρτίου 2024, όπου με φόντο την βλάβη του αγωγού το Aegina Portal ανέλυσε βήμα - βήμα, τα ανακριβή δεδομένα που είχαν δημοσιευθεί τότε, στις 26 Απριλίου 2024, με ανάλυση των σχετικών τοποθετήσεων του κ Δημήτρη Κατσικάρη και κ. Νίκου Χαρδαλιά στη συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ. και βέβαια πολλούς μήνες πιο πριν, στις 24 Ιουλίου 2023, όταν το Aegina Portal παρουσίασε αναλυτικά την 7η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Αν και το πρόβλημα, με την κατανόηση των διαδικασιών, που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση τόσο σημαντικών και ζωτικών για τον δήμο μας έργων έχει επισημανθεί και σε παλαιότερα άρθρα, εντούτοις η πρόσφατη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας, ανέδειξε ακόμη περισσότερο το σημαντικό αυτό ζήτημα.

Χωρίς αμφιβολία, το έγγραφο της απόφασης 671/2024, της Περιφερειακής Επιτροπής, και οι 75 παράγραφοι που αποτελούν το ιστορικό του έργου, είναι ένα κείμενο, μέσα από το οποίο μπορεί να κατανοήσει κανείς τις διαδικασίες και άρα το τι θα πρέπει να αναμένει, τι αποφάσεις θα πρέπει να λάβει και βέβαια τι πρέπει να σχεδιάσει για το μέλλον.

Επιστρέφοντας στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τον υποθαλάσσιο αγωγό, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» αναδόχου εταιρείας "Τεχνική Εταιρεία Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.", συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ δαπάνης 24.798.562,64 €, σε αύξηση με την αντίστοιχη δαπάνη του 4ου ΑΠΕ κατά 264.988,85€.

  • Τα αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
  • Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
  • Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ανέρχεται σε 24.798.562,64 € με Φ.Π.Α έναντι 24.533.573,79€ του 4ου ΑΠΕ (πρόσθετη επιβάρυνση κατά 264.988,85 €) και έναντι αρχικού συμβατικού ποσού 20.826.535,59 €. Το πιο πάνω πρόσθετο ποσό καλύπτει την αμοιβή του αναδόχου για εργασίες επισκευής βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού, για το μέγεθος της οποίας ο ανάδοχος θεωρείται από την εισήγηση ως καθ’ ολοκληρία ανυπαίτιος, παραδοχή που κατά τη γνώμη μας δεν τεκμηριώνεται. Υπενθυμίζουμε ότι στον υπόψη 5ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται και τα ποσά των 3ου και 4ου ΑΠΕ, τους οποίους είχαμε
  • καταψηφίσει.»


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png