Ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση

Ενημερωτικό ένθετο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

Δεν συμφωνεί η ΚΕΔΕ να αναλάβουν οι δήμοι την αρμοδιότητα και την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων.

Δεν συμφωνεί η ΚΕΔΕ να αναλάβουν οι δήμοι την αρμοδιότητα και την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, ενώ παράλληλα ζητά την εξ ολοκλήρου απόδοση του Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση στους δήμους. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σε αυτές τις δύο αποφάσεις κατέληξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, όπου συζητήθηκαν η εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων με βάση τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ καθώς και η επιβολή του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τη διαδικασία εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων  πυροπροστασίας για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός και πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων, το ΔΣ της ΚΕΔΕ τονίζει πως είναι θετικό το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια συστηματοποίησης του ελέγχου των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστροφικές πυρκαγιές σαν αυτές που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ήδη επιβαρυμένοι δήμοι έρχονται αντιμέτωποι με υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που δεν τους αναλογούν, καθώς η κεντρική διοίκηση δεν έχει μεριμνήσει, ως οφείλει, να τους παράσχει τα απαραίτητα και αναγκαία εργαλεία για να ανταποκριθούν.

Για παράδειγμα ο Κανονισμός καθιστά υπεύθυνους τους δήμους για να παραλάβουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες δικαιολογητικά από τους πολίτες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν υπάρξει συγκεκριμένες οδηγίες για το ποια υπηρεσία θα κάνει την παραλαβή, πως θα γίνεται η παραλαβή των δικαιολογητικών και πως στη συνέχεια θα μεταφερθούν τα στοιχεία αυτά στο gov.gr, ενώ δεν είναι ακόμη έτοιμη η σχετική πλατφόρμα.

Επίσης οι δήμοι υποχρεούνται να συγκροτήσουν τριμελή επιτροπή, για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, αποτελούμενη από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμη υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, τη στιγμή που πολλοί δήμοι δεν διαθέτουν ούτε τμήματα Πολιτικής Προστασίας, ούτε δασολόγο ή γεωπόνο, ακόμη και μηχανικό, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των μέτρων.

«Έχουμε για μία ακόμη φορά την επίκληση μεταφοράς αρμοδιοτήτων και ευθύνης στους δήμους χωρίς να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε διαβούλευση. Τώρα μας μεταφέρεται η εφαρμογή, ανεφάρμοστων στην πράξη, μέτρων πυροπροστασίας ιδιοκτησιών, χωρίς να διασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι και το αντίστοιχο προσωπικό για την άσκησή τους, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 102 του Συντάγματος. Ως εκ τούτου δηλώνουμε ότι όχι μόνο αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στην άσκηση αυτής της αρμοδιότητας, αλλά ως ΚΕΔΕ επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να γίνεται με αντισυνταγματικό τρόπο», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Τέλος Ανθεκτικτικότητας στην κλιματική αλλαγή

Σε ότι αφορά στο Τέλος Ανθεκτικότητας, το οποίο αντικατέστησε τον Φόρο Διαμονής και επιβάλλεται σε ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ εξέφρασε τη διαφωνία του με την πρόβλεψη να εισπράττεται εξ ολοκλήρου από το κράτος και να καλύπτει το κόστος φυσικών καταστροφών.

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ ζητά την εξ ολοκλήρου απόδοσή του στους δήμους προκειμένου να υλοποιηθούν έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και αντιμετώπισης του υπερτουρισμού. Η δε κατανομή του να γίνει κατά 50% απευθείας τους οικείους δήμους εντός των ορίων των οποίων λειτουργούν τα τουριστικά καταλύματα και το υπόλοιπο 50% να συμπεριληφθεί στο «καλάθι» της τακτικής επιχορήγησης των δήμων, δηλαδή στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και να κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας.


Υπουργείο Εσωτερικών. Η εγκύκλιος 303 για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής.

Από το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με αριθμό 303 - Α.Π.: 30971-02-04-2024 για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής.

Η δημοτική επιτροπή αποτελεί το νέο συλλογικό όργανο διοίκησης του δήμου το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής, οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2024 καταργήθηκαν. Η δημοτική επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί για συγκεκριμένη θητεία, τριάντα (30) μηνών, σε όλους τους δήμους, μετά από τη διεξαγωγή των δημαιρεσιών. Συγκεκριμένα, τα μέλη της δημοτικής επιτροπής εκλέγονται κατά το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου και κατά το τρίτο έτος αυτής. Στην παρούσα εγκύκλιο αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας της ως άνω επιτροπής και καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού αυτών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην εκάστοτε επιτροπή να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου νομοθετικού πλαισίου, τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας της, βάσει του κανονισμού της.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εγκύκλιος 98 του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2024, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έγγραφο για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σύγχρονο οδηγό για τον κανονισμό λειτουργίας του. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του δήμου, το οποίο διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, αποφασίζει, δηλαδή, για όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο διοίκησης του δήμου. Η εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου είναι κρίσιμη, τόσο για την ποιότητα του διαλόγου και της διαβούλευσης που αναπτύσσεται στη διάρκεια των συνεδριάσεών του, όσο και για την ποιότητα των λαμβανομένων αποφάσεων. Στην παρούσα εγκύκλιο αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού αυτών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στο εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού του, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας του.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το δημοτικό συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα του δήμου εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημοτικής επιτροπής. Για θέματα, εξάλλου, ιδιαίτερα σοβαρά που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής, το δημοτικό συμβούλιο με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο τις σχετικές αρμοδιότητες. Επιπρόσθετα, το δημοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις της δημοτικής επιτροπής, αν μετά από δύο συνεχείς συνεδριάσεις η δημοτική επιτροπή δεν έχει απαρτία ή αν δε συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης. Επιπλέον, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στη δημοτική επιτροπή αρμοδιότητες σχετικά με το αντικείμενό της και αντιστρόφως, η δημοτική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων. Τα όργανα διοίκησης και οι αρμοδιότητές τους.

Με την εγκύκλιο 94 του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2024, παρουσιάζονται  διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πιο συγκεκριμένα, οι δημοτικές κοινότητες συνιστούν μονάδες δημοτικής αποκέντρωσης που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου του δήμου. Η λειτουργία τους θεμελιώνεται στην εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς διαθέτουν δικά τους όργανα διοίκησης που εκλέγονται από το σώμα των δημοτών σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια του δήμου. Οι δημοτικές κοινότητες, ωστόσο, δεν αποτελούν αυτοτελείς διοικητικές οντότητες αλλά εντάσσονται στην οργανωτική δομή του δήμου, τα κεντρικά όργανα του οποίου (δήμαρχος, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική επιτροπή) είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή την έναρξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου (1/1/2024 – 31/12/2028) και την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών που εξελέγησαν κατά τις πρόσφατες εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, παρουσιάζονται  διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων. 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Τι θα ισχύσει για τις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο 43 που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στις 16 Ιανουαρίου 2024, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για τις σχολικές επιτροπές των Δήμων. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Οι σχολικές επιτροπές των δήμων που συστήθηκαν βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, καταργούνται αυτοδικαίως την 29η.6.2024. Από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και μέχρι την κατάργησή τους, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Ομοίως, ισχύει το ίδιο πλαίσιο και μετά την 30η.6.2024, για όσες σχολικές επιτροπές διατηρηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023. 

Συνακόλουθα, για τη διοίκηση και λειτουργία των προαναφερόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.63967/2019 (Β΄ 3537) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία τροποποίησε την αντίστοιχη με υπ’ αρ. 8440/2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318).

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπ’ αρ. 63967/2019 (Β΄ 3537) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134) περί ορισμού μελών διοίκησης νομικών προσώπων δήμων και περιφερειών καταργήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, οι σχολικές επιτροπές διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:

-Δύο διευθυντές/ διευθύντριες, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

-Μία/ ένας εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Μία/ ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

-Μία/ ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.».

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την ως άνω υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, ως προς τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και, ιδίως, ως προς τη συμμετοχή του δημάρχου (ο οποίος καθίσταται αυτοδικαίως πρόεδρος, εφόσον ορισθεί μέλος) και των δημοτικών συμβούλων (βάσει της προβλεπόμενης στο άρθρο 240 του ΚΔΚ υποχρεωτικής συμμετοχή συμβούλου/ων της μειοψηφίας).

Υπουργείο Εσωτερικών. Οργάνωση αρμοδιοτήτων των Δήμων μετά την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Οργάνωση αρμοδιοτήτων των Δήμων μετά την την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων. 


Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Με την παρούσα εγκύκλιο, αποτυπώνεται η οργανωτική αναδιάρθρωση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που επέφερε ο ν. 5056/2023 (Α’ 163), και συγκεκριμένα το Μέρος Γ΄ αυτού. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες και αναλυτικές διευκρινήσεις για θέματα που άπτονται της ανάληψης και άσκησης των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων δημοτικών νομικών προσώπων από τις υπηρεσίες του οικείου δήμου, με απώτερο σκοπό την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία αυτών από 1ης Ιανουαρίου 2024.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png