Table Talk

Εκπομπές από το studio του ραδιοφώντου του Aegina Portal

Τι δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μούρτζης για την κατάθεση αιτήματος σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, για την αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης.


Σήμερα το μεσημέρι κατατέθηκε αίτημα σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο υπογράφουν υπογράφουν 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι και αφορά στην αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης, με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, μετά την υδροδότηση της Αίγινας από τον υποθαλάσσιο αγωγό. Για το ζήτημα, στο Aegina Portal μίλησε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Μούρτζης, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που λάβαμε, είναι επίσης, ο πρώτος υπογράφων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Δημήτρη Μούρτζη.
Τι προβλέπει για την συγκεκριμένη περίπτωση ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:


Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παράγραφος 3, περίπτωση γ'

"3.Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται:

α) τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
β) όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλησή του,
γ) όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
δ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

4. Στις ανωτέρω υπό στοιχεία (γ) και (δ) περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα,
πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) των μελών του συμβουλίου προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).

Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του".

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να εκδώσει την σχετική πρόσκληση μέχρι και την έκτη ημέρα, από την κατάθεση του αιτήματος.

Α.P: Υπάρχει ένα αίτημα για την σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης.

Δημήτρης Μούρτζης: Αυτό το αίτημα, δεν είναι απλά αίτημα δικό μας, είναι αίτημα όλων των Αιγινητών. Την στιγμή που προμηθευόμαστε πλέον, ολοκληρωτικά νερό από την ΕΥΔΑΠ και έχει φύγει ο βραχνάς της μεταφοράς του νερού το 1.91, πρέπει να αναπροσαρμοστεί, από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση από τούδε και στο εξής να προμηθεύεται νερό η Αίγινα από τον υποθαλάσσιο αγωγό. 

Προς τι λοιπόν να παραμένει η παλιά τιμή; το οποίο είναι παράνομο και καταχρηστικό. Είναι κοινωνικό αγαθό και δεν κερδοφορείς στο κοινωνικό αγαθό, είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές, αλλά δυστυχώς εμείς τα λέμε, αλλά δεν ακούνε, το κακό είναι ότι δεν ακούνε. Και δεν το κάνω ούτε αντιπολιτευτικά, εφόσον παρακολουθείς τα συμβούλια, βλέπεις ότι η αντιπολίτευσή μου είναι σε ήπιο τόνο, δεν είναι, δεν φτάνει ποτέ στα σημεία που ήτανε παλιά.

Επειδή σέβομαι αυτό που κάνω και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι και ο Παναγιώτης Κουκούλης το έχει πει πάρα πολλές φορές για το θέμα της αναπροσαρμογής και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Αγής Μαρμαρινός και όλοι οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι.

Α.P: Το θέμα, αναφέρεται σε: "Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, υποβολή προτάσεων και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν γενικότερα και κυρίως στα οικονομικά δεδομένα, από την λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού". Άρα θα α πρέπει να αναμένουμε, τόσο από τη δική σας παράταξη όσο και από τις υπόλοιπες παρατάξεις ότι θα υποβάλετε σχετικές προτάσεις;

Δημήτρης Μούρτζης: Βεβαίως θα υποβάλουμε και με λεπτομέρεια και με αιτιολογία. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει μία ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων και να γίνει το επιθυμητό, αυτό που χρειάζεται πλέον όλη η Αίγινα, γιατί όλοι μας ρωτάνε, ακόμη και σήμερα, αν το νερό έχει έρθει, αν είναι της ΕΥΔΑΠ, ποια θα είναι η τιμή του. Αυτά είναι πράγματα, τα οποία, δεν θα πω τι θα έκανα εγώ εάν ήμουν δήμαρχος, είχα κάνει μάλλον, γιατί πριν να γίνει ακόμη η σύνδεση, εγώ είχα κάνει πολλές επαφές επάνω με την ΕΥΔΑΠ. Πραγματικά είχαμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, το οποίο δεν ήταν άλλο, από το να δώσουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ΕΥΔΑΠ δεν είχε δώσει πενηνταράκι για την κατασκευή του αγωγού, είναι από ΕΣΠΑ, είναι από χρήματα της Περιφέρειας. Και βεβαίως πάνω σ' αυτό να διαμορφώνουμε τιμές οι οποίες να υποκρύπτουν κέρδος. Δεν είναι κέρδος τώρα εδώ, το νερό είναι ανταποδοτικό. Είναι αγαθό το οποίο το στερηθήκαμε πολλά χρόνια, κάναμε αγώνα πολλά χρόνια, είχαμε την ευτυχή κατάληξη να φτάσουμε στο σημείο αυτό, που δεν το πιστεύει ακόμη κανένας ότι το νερό ήρθε στην Αίγινα. Τώρα τα άλλα είναι πολύ γνωστά και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ γνωστά.

Α.P: Άρα θα πρέπει να αναμένουμε, από όσο γνωρίζω αυτό το αίτημα κατατέθηκε σήμερα...

Δημήτρης Μούρτζης: Σήμερα το μεσημέρι.

Α.P: Θα πρέπει σε έξι μέρες, ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να βγάλει την πρόκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δημήτρης Μούρτζης: Το αργότερο.

Σε άλλο σημείο ο κ. Δημήτρης Μούρτζης είπε ότι υπάρχει μία τεχνοοικονομική μελέτη η οποία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. "Υπάρχουν προτάσεις σοβαρές μέσα, το πως μπορεί να διαμορφωθεί η πρώτη, δεύτερη, τρίτη και η τέταρτη κλίμακα, αυτό που ισχύει και στις κλίμακες της ΕΥΔΑΠ και εν συνεχεία πιστεύω, είναι μία απόφαση που δεν έχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση, το καλό της Αίγινας έχει. Γι' αυτό δουλεύουμε και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί και η διοίκηση και θα καταλάβει ότι γι' αυτό το αγαθό, έπρεπε να γίνει χθες η μείωση της τιμής του νερού, τη στιγμή που σταματήσαμε την μεταφορά".

Το αίτημα υπογράφουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μούρτζης Δημήτριος, Κουκούλης Παναγιώτης, Μεθενίτης Παντελεήμων, Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Λεούσης Νεκτάριος, Μούρτζης Γεώργιος, Πούντος Νικόλαος, Πάλλης Στυλιανός, Μαρμαρινός Σταμάτης, Ντελής Αντώνιος, Μπαρμπέρης Ευάγγελος, Μαρμαρινός Παναγιώτης, Παναγιώτης Ηλίας.

Δεν έχουμε στη διάθεσή μας υπογεγραμμένο αντίγραφο του αιτήματος, οπότε η σειρά των δημοτικών συμβούλων που το υπογράφουν, ενδέχεται να είναι διαφορετική.

Το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και η Ντόρα Μπακοπούλου, τιμήθηκαν με βραβείο από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.


Μία σημαντική διάκριση απέσπασε λίγες ημέρες πριν, το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, "υπό την εμπνευσμένη καλλιτεχνική διεύθυνση της πιανίστας Ντόρας Μπακοπούλου ". Πρόκειται 
για την τελετή των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2020/21,  εκδήλωση που έγινε στο θέατρο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο "Μαρία Κάλλας" τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, μαζί με την απονομή των Βραβείων "Κάρολος Κουν" 2020/21.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Ντόρα Μπακοπούλου.
Καθώς το 2020 δεν απονεμήθηκαν Βραβεία λόγω της πανδημίας, ο κόσμος του θεάτρου και της μουσικής τίμησε εφέτος το θεσμό που συμπληρώνει 26 χρόνια από τη γέννησή του, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα με πολύ συγκίνηση. Τα Βραβεία αποτελούν προϊόν συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, ενός από τα παλαιότερα και σημαντικότερα πνευματικά σωματεία της χώρας, που ιδρύθηκε το 1928, και έχει σκοπό την αμερόληπτη ανάδειξη και στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και της επιστημονικής της τεκμηρίωσης.
 
Πιο συγκεκριμένα, στο βραβείο του Φεστιβάλ αναγράφεται, ότι αυτό απονέμεται: "Στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας για την 15ετή προσφορά μουσικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου κατά τη θερινή περίοδο, υπό την εμπνευσμένη καλλιτεχνική διεύθυνση της πιανίστας Ντόρας Μπακοπούλου"
 
Η τιμητική αυτή διάκριση στον πίνακα των βραβευθέντων, έγινε στην ενότητα "Βραβεία Κριτικών Μουσικής", όπου στην κατηγορία Βραβείο σε Πολιτισμικό Οργανισμό της Περιφέρειας το βραβείο έλαβε το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας.
 
Η διευθύντρια του Φεστιβάλ κυρία Ντόρα Μπακοπούλου μίλησε σήμερα το βράδυ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, γι’ αυτή την πολύ όμορφη και σημαντική στιγμή, τόσο για το Φεστιβάλ, όσο και για το πολυπληθές κοινό του.

A.P. Να υπενθυμίσω ότι πέρυσι τον Ιούλιο λάβατε το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πριν κλείσει ο χρόνος έρχεται μία δεύτερη, πάρα πολύ σημαντική βράβευση.

Ντόρα Μπακοπούλου: Ναι, ναι  πραγματικά. Είναι η Επιτροπή Των Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής, που με τίμησε με αυτό το βραβείο και πραγματικά και εγώ έχω εκπλαγεί, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο που το σκέφτηκαν. Εγώ δεν είχα ιδέα, δεν ξέρω και κανέναν από εκεί. Μου τηλεφώνησαν και μου είπαν συγχαρητήρια, ότι έχετε βραβευθεί για την ποιότητα που έχετε προσφέρει στην Ελλάδα και στην Αίγινα ειδικά. Είμαι πολύ συγκινημένη ακόμη, αυτό έγινε πριν από μία εβδομάδα, που έλαβα το βραβείο.

A.P. Είναι νομίζω μία εξαιρετική είδηση, σας τιμά ως προσωπικότητα και βέβαια τιμά και τους συνεργάτες σας και το θεσμό και το νησί βέβαια, που το έχει αγκαλιάσει εδώ και τόσα χρόνια. Πείτε μας δυο λόγια για το βραβείο αυτό, είναι μία πάρα πολύ σημαντική Ένωση, ο φορέας από τον οποίο το λάβατε.

Ντόρα Μπακοπούλου: Φέτος ήταν η πιο σοβαρή βράβευση και ήταν πολύ συγκινητικό, πραγματικά, έγινε μία τελετή στο θέατρο της "Μαρίας Κάλλας" Ολύμπια, στην οδό Ακαδημίας.

A.P. Φαντάζομαι ότι το συγκεκριμένο βραβείο θα δίνει μία ιδιαίτερη ώθηση στις προετοιμασίες του φετινού Φεστιβάλ.

Ντόρα Μπακοπούλου: Ακριβώς αυτό, αυτό ακριβώς. Εγώ πραγματικά ούτε το περίμενα, ούτε το επιδίωξα ποτέ, αλλά έτσι όπως ήρθε είναι πολύ ευχάριστο και δείχνει ότι και η πολιτεία παρακολουθεί τα δρώμενα, παρακολουθεί τις ανησυχίες μας και τις προσπάθειες που κάνουμε για να είμαστε χρήσιμοι σ’ αυτή την κοινωνία.

A.P. Υπάρχει κάτι για το φετινό Φεστιβάλ, κάποια μικρή είδηση για το πρόγραμμα του;

Ντόρα Μπακοπούλου: Υπάρχει αλλά ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί το τελικό και γι’ αυτό δεν θα ήθελα να πω πολλά, αλλά πολύ σύντομα θα το έχουμε. Έχω μία πολύ μεγάλη επιδίωξη για το τέλος, περιμένω να πάρω το οκ και θα σας το πω, πρώτη σ’ εσάς. Είναι εννέα συναυλίες.

A.P. Το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας έχει κερδίσει την εκτίμηση, το σεβασμό, την αγάπη, την ψυχή και την καρδιά όλων όσων το έχουν παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια να σας πω ότι κι εμείς είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και νιώθουμε πάρα πολύ ιδιαίτερα, αυτή την τιμή.
 
"Θα το συνεχίσουμε με δύναμη", δήλωσε με ενθουσιασμό για το Φεστιβάλ η Ντόρα Μπακοπούλου, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά σύντομα θα έρθει στην Αίγινα.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης παραθέτει τα στοιχεία από τις μετρήσεις για την ποιότητα του νερού στην Αίγινα. Οι δειγματοληψίες έγιναν στις 6 Απριλίου.


Τον κ. Παναγιώτη Κουκούλη φιλοξενεί το ραδιόφωνο του Aegina Portal, σ' ένα podcast που έχει ως θέμα την ποιότητα του νερού, με βάση τα αποτελέσματα από τις δειγματοληψίες που έγιναν στο νερό από τον Δήμο της Αίγινας στις 6 Απριλίου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Παναγιώτη Κουκούλη.
Τόσο ο ίδιος, όσο και άλλοι συνάδελφοί του στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαν ζητήσει κατ' επανάληψη πληροφορίες για την ποιότητα του νερού, μετά την έναρξη της λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού. Η πιο πρόσφατη ερώτηση που είχε υποβάλλει ο κ. Κουκούλης ήταν στην Οικονομική Επιτροπή στις 4 Απριλίου 2022. Το podcast έγινε στις 4 Μαΐου.

A.P.
Είχατε υποβάλει μία ερώτηση σχετικά με τις μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού από τότε που ήρθε ο αγωγός και μετά, το νερού που έρχεται μέσω του αγωγού.

Π.Κ. Όσον αφορά στις αναλύσεις του νερού πήρα μία απάντηση. Να πω λίγο με δύο λόγια το ιστορικό, ότι είχα υποβάλει επανειλημμένως ερωτήσεις γιατί την ποιότητα του νερού, η οποία προκύπτει από τις αναλύσεις που πρέπει να γίνονται και η τελευταία παρέμβαση που είχα κάνει ήταν στην Οικονομική Επιτροπή 4 Απριλίου.

Λίγες μέρες μετά πήρα τα αποτελέσματα αναλύσεων από την Επόπτρια Υγείας, έγιναν δειγματοληψίες στις 6 Απριλίου, δηλαδή δύο μέρες μετά την παρέμβαση μου και τα αποτελέσματα από επτά σημεία δειγματοληψίας μου εστάλησαν.

Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι όσον αφορά, στις ας τις πούμε μικροβιολογικές εξετάσεις, δηλαδή κατά πόσον το νερό έχει μέσα παθογόνους μικροοργανισμούς, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο και πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως, πρέπει να πω λοιπόν, ότι όπως και στο παρελθόν και αυτά τα επτά δείγματα τα οποία ελήφθησαν είναι απαλλαγμένα από τέτοιους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Να πω επίσης ότι αυτά τα δείγματα λαμβάνονται από βρύσες καταναλωτών, σε διάφορα σημεία της Αίγινας, διότι έτσι πρέπει, έτσι πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2017, σύμφωνα με το νόμο δηλαδή, που είναι εφαρμογή μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφει ακριβώς πώς γίνονται οι αναλύσεις, αλλά και όλη η διαδικασία για το νερό ανθρώπινης χρήσης, όπως χαρακτηρίζεται.

Από τα 7 σημεία λοιπόν τα οποία ελήφθησαν δείγματα όπως είπα, όλα είναι απαλλαγμένα από παθογόνους μικροοργανισμούς και τα πέντε από αυτά χαρακτηρίζονται, ότι είναι εντός των ορίων για νερό ανθρώπινης χρήσης, όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία.Δηλαδή είναι έτσι όπως το περιμένουμε νερό ΕΥΔΑΠ, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς και κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση.

Δύο από αυτά τα δείγματα, είχαν παρατηρήσει ήταν εκτός των ορίων, το ένα από αυτά ελήφθη στην Αγία Μαρίνα και ήταν αναμενόμενο, διότι η περιοχή εκεί από την το δείγμα από βρύση καταναλωτή το ξαναλέω, υδροδοτείται από τις γεωτρήσεις, δεν είναι συνδεδεμένο στο σύστημα που τροφοδοτείται από το νερό της ΕΥΔΑΠ μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού και όπως ήταν αναμενόμενο ήταν επιβαρυμένο και με χλωριούχα άλατα και με πολύ νάτριο και με πολύ μεγάλη αγωγιμότητα όπως όλα αυτά τα χρόνια και για αυτό χαρακτηρίζεται εκτός ορίων και επίσης ένα άλλο δείγμα από τη Σουβάλα, παρόλο που όλα τα άλλα χαρακτηριστικά ήταν μέσα στα όρια, δηλαδή ήταν νερό ΕΥΔΑΠ,  Είχε υπέρβαση στο όριο της περιεκτικότητας του σιδήρου κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω, ίσως να ήταν συμπτωματικό, αλλά γενικά από ότι διαπίστωσα από αυτά τα δείγματα, τα οποία μου εστάλησαν γενικά η ποιότητα του νερού είναι σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση στην Αίγινα, αν εξαιρέσει κανείς την περιοχή της Αγίας Μαρίνας, που υδροδοτείται ακόμα από τις γεωτρήσεις.

Και εκείνο το οποίο επεσήμανα και στον δήμαρχο και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ύδρευσης είναι ότι σύμφωνα με το νόμο πάλι, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με το πλήθος και την συχνότητα των αναλύσεων του νερού, που πρέπει να γίνεται επαναλαμβάνουν στη βρύση του καταναλωτή και αυτό το πρόγραμμα το ζήτησα, ελπίζω κάποια στιγμή να μου κοινοποιηθεί, διότι πρέπει να λαμβάνονται δείγματα ανάλογα με την ποσότητα νερού που καταναλώνει το ο δήμος μας και κατά τη δική μου εκτίμηση πρέπει να είναι με 50 με 60 δείγματα κάθε χρόνο.

Επίσης αποτελέσματα των αναλύσεων επιβάλλεται να κοινοποιούνται στους χρήστες, τους πολίτες δηλαδή, είτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου, είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο, ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι για την ποιότητα του νερού και νομίζω ότι επιβάλλεται να γίνει αυτό και θα το παρακολουθώ και εγώ από την πλευρά μου, ούτως ώστε να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων στους πολίτες, εκεί που επιβάλλει και η λογική, αλλά και ο νόμος.

A.P. Κατά συνέπεια από τα πέντε αυτά δείγματα, τα οποία ήταν εντός ορίων, η επίσημη θέση του δήμου, αν γνωρίζετε, είναι ότι το νερό είναι και για ανθρώπινη κατανάλωση;

Π.Κ. Όχι η άποψη του δήμου, είναι τεκμηριωμένο, ότι είναι εντός των ορίων για ανθρώπινη κατανάλωση.

A.P. Γιατί μέχρι πρότινος δεν υπήρχε μία επίσημη θέση του δήμου για αυτό το πράγμα. Είχε θυμάμαι, ότι είχαν γίνει ερωτήσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Ζορμπάς είχε εκφράσει τη δική του θέση, από όσο θυμάμαι.

Π.Κ. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση του.

A.P. Το είχε διευκρινίσει και ο ίδιος.

Π.Κ. Είναι σαφέστατο, ότι το νερό είναι το νερό της ΕΥΔΑΠ και τεκμηριώνεται με αυτές τις αναλύσεις, που πολύ ευχαρίστως να σας τις κοινοποιήσω, αν ενδιαφέρεστε, κάτι το οποίο αφορά τους πολίτες και καλό είναι να γνωρίζουν ακριβώς το τι γίνεται.

A.P. Βεβαίως, μα είναι ένα κεντρικό θέμα αυτό. Όπως είπατε και στην αρχή, πράγματι δεν το έχετε αναφέρει, δεν έχετε κάνει μόνο μία ερώτηση στην Οικονομική Επιτροπή, έχετε κάνει ερωτήσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλοι συνάδελφοι στο δημοτικό συμβούλιο έχουνε κάνει ερωτήσεις για την ποιότητα του νερού κι αν αυτή η ποιότητα είναι για ανθρώπινη κατανάλωση. Είναι πολύ συγκεκριμένη αυτή η ερώτηση, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μία επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση μέσα από τις αναλύσεις που έχει κάνει ο δήμος. Μέσα λοιπόν από αυτές τις αναλύσεις προκύπτει, σύμφωνα αυτά που μας λέτε ότι τουλάχιστον σε πέντε σημεία το νερό είναι για ανθρώπινη χρήση και για ανθρώπινη κατανάλωση.

Π.Κ. Είναι σαφέστατο το συμπέρασμα από την ανάλυση, το αναφέρει κιόλα η ανάλυση.  Η ανάλυση είναι εντός των ορίων, που θέτει ο κανονισμός για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Από κει και πέρα γνωρίζουμε ότι υπάρχει υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τις σωληνώσεις που σπάνε κατά καιρούς και αυτό έχει σαν συνέπεια να μπαίνουνε στο δίκτυο χώματα ή τέτοιες ουσίες, αυτό είναι πράγματι ένα θέμα, που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει κάνεις με τον πιο πρόσφορο τρόπο, με κάποιο φίλτρο ή κάτι, άλλα τα χαρακτηριστικά του νερού είναι τέτοια που το συμπέρασμα είναι σαφέστατο είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εντός των ορίων απολύτως.

Επίσης, ήθελα να πω ότι κάτι που σχετίζεται πάλι με το νερό. Κοίταξε στο παρελθόν η επάρκεια νερού ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα η επάρκεια τώρα, η ποσότητα του νερού που φτάνει στην Αίγινα. Αυτή η αγωνία είναι πια παρελθόν, διότι όπως ρώτησα και μου απάντησε και ο δήμαρχος, ακόμη και σ' αυτή την περίοδο του Πάσχα, που υπήρχε μεγάλη κατανάλωση νερού, το σύστημα της τροφοδοσίας της Αίγινας, μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού, λειτούργησε αποτελεσματικά χωρίς κανένα πρόβλημα.

Δηλαδή το θέμα της επάρκειας του νερού που τόσο μας ταλάνισε, φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται απολύτως ικανοποιητικά.  Τώρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην ποιότητα του νερού, που τεκμηριώνεται με αυτές τις αναλύσεις και το άλλο θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους πολίτες είναι και η τιμή του, που για κάποιο τρόπο που δεν καταλαβαίνω, ο δήμος δεν μπορεί ακόμα να διαμορφώσει το νέο τιμολόγιο του νερού.

Λέει ο δήμαρχος στις σχετικές ερωτήσεις που έχω κάνει επανειλημμένως, ότι χρειάζεται λίγος χρόνος να δούμε πώς διαμορφώνονται όλοι οι συντελεστές κατά κάποιο τρόπο του κόστους της του νερού με τα νέα δεδομένα. Αυτό δεν είναι δεν ευσταθεί, όλα τα δεδομένα τα οποία προσδιορίζουν του κόστος του νερού είναι γνωστά. Και ομολογώ ότι δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί αυτή η καθυστέρηση, να διαμορφωθεί το νέο τιμολόγιο του νερού και να μην επιβαρύνονται οι πολίτες περισσότερο πρέπει.  Διότι η τιμή πρέπει να τα αποκλειστικά και μόνο το κόστος και τίποτα περισσότερο. Από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του κόστους, όπως είναι η μεταφορά του νερού, που γινόταν με τα υδροφόρα πλοία, δεν υπάρχει πλέον, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και πρέπει η τιμή να προσαρμοστεί αναλόγως

Το ξαναλέω, παρ' όλες τις πιέσεις που έχω κάνει και εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, ο δήμος δεν έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νέου τιμολογίου. Είναι κάτι  το οποίο δεν καταλαβαίνω.Ίσως να δυσκολεύεται να προσδιορίσει τις ποσότητες του νερού που καταναλώνονται και αναφέρω για άλλη μία φορά αυτό που αναφέρω στην Οικονομική Επιτροπή και αλλού, ότι έχω ζητήσει από τον περασμένο Ιούλιο να με ενημερώσουν για τις ποσότητες νερού για τα έτη:  2018, 2019, 2020 ποιες ποσότητες νερού διοχετεύτηκαν τροφοδότησαν το δίκτυο της Αίγινας από την ΕΥΔΑΠ.

Και κατά κάποιο τρόπο ακατανόητο πάλι δεν έχω πάρει αυτή την πληροφορία, που είναι το ξαναλέω, είναι υποχρέωση του δήμου να δίνει αυτές τις πληροφορίες ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πόσες είναι οι απώλειες και όλα τα σχετικά. Ελπίζω κάποια στιγμή να πάρω αυτή την πληροφορία ούτως ώστε να καταλάβουμε τι γίνεται με το δίκτυο και τις απώλειες που έχει.

A.P. Για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα, το οποίο αφορά τις μετρήσεις για την ποιότητα του νερού, ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει θίξει πολλές φορές, είναι η χρήση του περίφημου έργου της τηλεματικής, έχουμε συνηθίσει να το λέμε εμείς να υπενθυμίσω ότι αυτό το έργο έχει ενσωματώνει συστήματα, με τα οποία θα τα οποία μπορούν να γίνουνε μετρήσεις βαρέων μετάλλων και τα λοιπά. Ποια είναι η θέση πλέον αυτού του συστήματος, αν είναι σε λειτουργία για την ανάλυση, που θα μας δίνει μία σαφέστερη εικόνα για την ποιότητα του νερού.

Π.Κ. Όπως γνωρίζετε και όπως αναφέρατε, το έχω ρωτήσει επανειλημμένως, τι γίνεται με την πορεία και την ολοκλήρωση αυτού του συστήματος, της τηλεμετρίας ή τηλεματικής που έχει κοστίσει ένα πολύ μεγάλο ποσόν,το ποσό των τριών εκατομμυρίων 800 χιλιάδων για αυτό το σύστημα τηλεμετρίας ρυθμίσεις πιέσεων και όλα τα σχετικά, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, οπότε πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο και πάρα πολύ χρήσιμο για τον Δήμο εφόσον βεβαίως αξιοποιηθεί. Δυστυχώς δεν παίρνω απαντήσεις για την πορεία του έργου και τελευταία το λέω και το ξαναλέω, ότι σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο έπρεπε να είχε παραδοθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, δεν έχει παραδοθεί, αλλά δεν έχει δοθεί και παράταση στη σύμβαση, για ποιο λόγο; Ένα μεγάλο ερωτηματικό.

A.P. Μήπως είναι σε μία περίοδο ελέγχου καλής λειτουργίας;

Π.Κ. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας σύμφωνα με τη σύμβαση έπρεπε να είναι δίμηνος και έπρεπε να συμπληρωθεί μέχρι το Φεβρουάριο. Ούτε καν πληροφόρηση για το αν έχει ολοκληρωθεί αν έχει καν αρχίσει αυτή η δίμηνη περίοδος της παρακολούθησης του έργου.

Κοιτάξτε κύριε Στριγάρη, το έχω ξαναπεί, ότι οι απαιτήσεις σήμερα για την ύδρευση είναι πολύ αυξημένες. Η Υπηρεσία Ύδρευσης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην Αίγινα, παρ' όλες τις φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων που τη στελεχώνουν η Υπηρεσία Ύδρευσης δεν είναι πια επαρκής, να το πω έτσι, να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες της διαχείρισης του συστήματος ύδρευσης Αίγινας.

Μέχρι τώρα έχει καθηλωθεί σε ένα παρελθόν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων που τη στελεχώνουν, εννοώ των υπαλλήλων. Οι άνθρωποι κάνουν ότι μπορούν, οι άνθρωποι που στελεχώνουν την Υπηρεσία Ύδρευσης, οι υπάλληλοι, κάνουν ότι μπορούν και αντιμετωπίζουν τα πολλά προβλήματα με τα σπασίματα των σωληνώσεων και τα σχετικά.

Αλλά μία σύγχρονη Υπηρεσία Ύδρευσης με τις πολλές απαιτήσεις, με τον υποθαλάσσιο, με τα χερσαία έργα, με τα έργα της τηλεμετρίας, χρειάζεται μία πολύ μεγάλη αναβάθμιση, που η διοίκηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης και του δήμου δεν την αντιλαμβάνονται αυτή την αναγκαιότητα και γι’ αυτό δεν κάνουν και τίποτα. Είναι καθηλωμένη η Υπηρεσία Ύδρευση, δυστυχώς.

A.P. Μίας και αναφέρατε τον τον υποθαλάσσιο, θα ήθελα ένα σχόλιο για την τοποθέτηση των τσιμεντοστρωμάτων. Σε μία συζήτηση που είχαμε πριν τη συγκεκριμένη εκπομπή, είπατε ότι δεν την έχετε παρακολουθήσει από κοντά.

Π.Κ. Δεν το παρακολουθώ από κοντά, δυστυχώς η Περιφέρεια η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, εκ μέρους του δήμου Αίγινας, δεν έχει ενεργοποιήσει την Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία συμμετέχω. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι σε αδράνεια, οπότε δεν ενημερωνόμαστε για την πορεία, απλώς και εγώ όπως όλοι οι πολίτες παρακολουθούμε την πορεία του έργου, από ότι καταλαβαίνω ότι όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που είχατε, η τοποθέτηση των τσιμεντοστρωμάτων προχωράει. Η σύμβαση έχει παραταθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ίσως να χρειαστεί και άλλη παράταση γιατί νομίζω δεν θα προλάβουν, αλλά όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ το δικό σας, αλλά και το έχουμε πει επανειλημμένως, από τον Ιανουάριο ο υποθαλάσσιος αγωγός λειτουργεί, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση των τσιμεντοστρωμάτων,  λειτουργεί τροφοδοτεί την Αίγινα και γίνεται η παρακολούθηση για μία τριετία από την κατασκευάστρια εταιρεία και νομίζω ότι όλα πηγαίνουν καλά όσον αφορά στην τροφοδοσία και κάποτε θα ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση των προστατευτικών τσιμεντοστρωμάτων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και να παραληφθεί και τυπικά το έργο.

Το ζήτημα της υπογειοποίησης των καλωδίων, για την προστασία του ναού της Αφαίας. Η πρωτοβουλία του Σταύρου Καλαμάκη και το έργο που αναμένεται.


Σήμερα παρουσιάζουμε το δεύτερο τμήμα της συζήτησης στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, που έγινε στις 29 Απριλίου με καλεσμένο τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας κ. Σταύρο Καλαμάκη.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Σταύρο Καλαμάκη.
Η συζήτηση αφορά σ' ένα πολύ σημαντικό θέμα, στην υπογειοποίηση των καλωδίων του ηλεκτρικού ρεύματος, που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του ναού της Αφαίας, στην Αγία Μαρίνα, με στόχο την προστασία του ναού και του δάσους, ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι το Aegina Portal στις 15 Απριλίου είχε παρουσίαση την ευρεία σύσκεψη των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη και Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, με τους Δημάρχους και τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των περιοχών όπου βρίσκονται έντεκα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, για τους οποίους λαμβάνονται μέτρα θωράκισης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Ένας από αυτούς είναι ο ναός της Αφαίας.

Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022 η Ένωση Ξενοδόχων Αίγινας είχε αποστείλει επιστολή για την απομάκρυνση των καλωδίων υψηλής τάσης από τον περιβάλλοντα χώρο του ναού της Αφαίας, στον Αναστάσιο Μάνο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ, με κοινοποίηση στους κ. Γεώργιο Αμυρά, Υφυπουργό Προστασίας Περιβάλλοντος και Ανδρέα Φιορεντίνο, Τομεάρχη Τουρισμού Νέας Δημοκρατίας.

A.P. Είχατε κάνει μία παρέμβαση του Ιανουαρίου του 2022, με μία επιστολή η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκινά στη χώρα μας της το επόμενο διήμερο, 1η Μαΐου (σ.σ. η εγγραφή του podcast έγινε στις 29 Απριλίου) και αφορά στην προστασία του περιβάλλοντα χώρου του ναού της Αφαίας.

Σ.Κ. Στην πραγματικότητα την προστασία του ναού της Αφαίας με την απομάκρυνση των καλωδίων υψηλής τάσης. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 2022. Αργότερα, τον Απρίλιο του 2022, για να βάλω και στο ακροατές μας ακριβώς στο τι έχει συμβεί, υπήρξε μία συνεδρίαση στην οποία συμμετείχε, από όσο γνωρίζω και ο δήμαρχος Αίγινας, ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, η οποία αφορούσε στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων. Έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το υπουργείο Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αποφασίστηκε έντεκα αρχαιολογικοί χώροι να θωρακιστούν ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Ένας από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους είναι η Αφαία.

A.P. Μιλήσαμε τότε, επικοινωνήσατε μαζί μας και μου θυμίσατε αυτό αυτή ακριβώς την επιστολή.

Σ.Κ. Να ξεκινήσουμε, να σας πω λοιπόν αφορμή και αφετηρία της πρωτοβουλίας αυτής αποτέλεσε η άλλη πρωτοβουλία που πήραμε το καλοκαίρι που μας πέρασε, με την εθελοντική πυροπροστασία του δάσους της Αφαίας, από συμπατριώτες εθελοντές, αν θυμάσαι πέρσι το καλοκαίρι. Είχαμε και σαν χώρα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την προστασία των δασών μας.

Αφετηρία λοιπόν αποτέλεσε αυτό εντόπισα και εγώ και οι συνάδελφοί μου από την Ένωση Ξενοδόχων, ότι ο ναός είναι και ο περιβάλλοντας χώρος, είναι ζωσμένος, να το πω έτσι, από τα καλώδια υψηλής τάσης. Αυτό λοιπόν με ευαισθητοποίηση με αποτέλεσμα να στείλω μία επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ και να εντοπίζω το συγκεκριμένο υπαρκτό πρόβλημα.

Για καλή μας τύχη μέχρι τώρα δεν είχαμε ποτέ ατύχημα, τώρα πιστεύω που το εντοπίσαμε είναι μία καλή συγκυρία, γιατί υπάρχει και σε επίπεδο πολιτείας αυτή η ευαισθητοποίηση, όσον αφορά την προστασία των δασών μας και πολύ περισσότερο του αρχαιολογικού χώρου της Αφαίας όπως είπατε και εσείς είναι ένας από τους σημαντικότερους για μας ίσως είναι ο σημαντικότερος στη χώρα, γιατί είναι και 500 χρόνια αρχαιότερος από την Ακρόπολη, αλλά είναι και ένας ιδιαίτερος λόγος παραπάνω για μένα, γιατί όπως γνωρίζετε από το 1985 προσπαθώ από τη Μελίνα Μερκούρη για την φωταγώγηση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Αφαίας, για ένα έργο για το οποίο σύντομα θα βγούνε, αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη από την κυρία Ντεκό, του ηλεκτροφωτισμού, θα βγουν τα τεύχη δημοπράτησης.

Παράλληλα, έχει ενταχθεί η μελέτη για την αρχαία ατραπό, λοιπόν το ένα έργο είναι αλληλένδετο με το άλλο και θα συμπληρώσουν όλο το τοπίο, όσον αφορά τα έργα που πρέπει να υπάρξουν γύρω από το ναό της Αφαίας και να τον προστατεύσουμε και να τον προβάλλουμε, αλλά και παράλληλα εκτός από την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, να προστατεύσουμε και το δάσος το οποίο είναι τόσο πολύτιμο, είναι κομμάτι της ίδιας μας της ζωής.

A.P. Σε μία συζήτηση που είχαμε κάνει για το ίδιο θέμα, μου είχατε πει πως υπάρχει μία μελέτη ή μία διαδικασία για την υπογειοποίηση αυτών καλωδίων.

Σ.Κ. Σε επικοινωνία που είχα με τον γενικό διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ, μετά, αφού παρέλαβε ο διευθύνοντας σύμβουλος την επιστολή, έγινε έγινε αυτοψία από επιτελείο των τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ και θα ενταχθεί, έχει ενταχθεί μάλλον ήδη το έργο αυτό, σε ένα πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ υπογειοποίησης που αφορά την Αττική, αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 200 χιλιόμετρα. Ένα τμήμα, λοιπόν, από αυτά τα 200 χιλιόμετρα θα κατασκευαστεί στην Αίγινα γύρω από το ναό της Αφαίας, προκειμένου να προστατεύσουμε το δάσος, χωρίς βέβαια να χρειαστεί να μπει αυτή η υπογειοποίηση μέσα στο χώρο του δάσους,  αλλά να τρέξει κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου ένα έργο το οποίο θα είναι απόλυτα ασφαλές, θα δώσει την απόλυτη ασφάλεια στο μέλλον για το ναό.

A.P. Γνωρίζετε σε ποιο στάδιο είναι αυτή η διαδικασία;

Σ.Κ. Δεν γνωρίζω επακριβώς, εκείνη τη διαβεβαίωση που είχα είναι ότι αυτό θα προσπαθήσουν να έχει υλοποιηθεί πριν της θερινή περίοδο.

A.P. Δηλαδή ενδέχεται να δούμε να ξεκινά το έργο και μέσα στον επόμενο μήνα;

Δεν ξέρω χρονικά, πιστεύω ότι έργο άμεσης προτεραιότητας, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα να προλάβουμε αυτό το κακό, που ευτυχώς δεν έγινε μέχρι σήμερα, έτσι; Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Βέβαια εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξής: Με προτροπή δική μας πέρυσι είχαμε είχα παρακαλέσει προσωπικά τον κύριο δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, να καθαριστεί ο δρόμος που οδηγεί στην Αφαία, μάλλον από τη διασταύρωση της Βάγιας μέχρι την Αγία Μαρίνα.

Αυτό κατέστη εφικτό πέρυσι μέχρι την Αφαία, παραμένει όμως, χωρίς να έχει καθαριστεί ο περιβάλλοντας χώρος της Αφαίας και εννοώ επάνω στο οδικό δίκτυο, το οποίο πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την Αίγινα και να συνεχίσει το ίδιο μέχρι και το ξεκίνημα της Αγίας Μαρίνας γιατί έχει μετατραπεί ο δρόμος σε δάσος

Αυτό είναι είναι άκρως επικίνδυνο και θα πρέπει, νομίζω, η δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο να δώσει άμεση προτεραιότητα να καθαριστεί κι αυτό το κομμάτι πριν την καινούργια σεζόν, τουλάχιστον να μην διατρέχουμε τον κίνδυνο τα πούσια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά και τα σκίνα που έχουν μπει μέσα στο δρόμο και τμήματα του δάσους, να αποτελέσουν εστία πυρκαγιάς.

A.P. Από ποιο σημείο υπάρχει, εντοπίζεται αυτό το πρόβλημα;

Σ.Κ. Αυτό το έργο πραγματοποιήθηκε από τη δημοτική αρχή από τη διασταύρωση της Αφαίας μέχρι και την μεγάλη στροφή της Αφαίας, κάτω από την Αφαία, εκεί όμως σταμάτησε και υπολείπεται το υπόλοιπο.

A.P. Αυτό λέτε ότι έγινε πέρυσι;

Σ.Κ. Έγινε πέρυσι, όταν ξεκίνησαν οι βάρδιες πυροπροστασίας, αμέσως μετά ξεκίνησε και ο Δήμος. Νομίζω λοιπόν στην επόμενη φάση φέτος θα πρέπει ο δήμος να υλοποιήσει και το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια να καθαριστεί, προκειμένου να περιορίσουμε, αν όχι να μηδενίσουμε τον κίνδυνο που υπάρχει για την προστασία του δάσους.

Από την φρίκη του πολέμου της Ουκρανίας στην Αγία Μαρίνα. Ο Μανώλης Λεούσης μιλά για τους Ουκρανούς πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην Αίγινα.


Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μεσαγρού κ. Μανώλης Λεούσης, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε ενημερώσει το Σώμα για ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και απαιτεί την άμεση κινητοποίηση και την συνδρομή όσων μπορούν να βοηθήσουν. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Μανώλη Λεούση.
Σύμφωνα με εκείνη την ενημέρωση 30 Ουκρανοί πρόσφυγες, εκτοπισμένοι από τον πόλεμο που γίνεται στην χώρα τους, έχουν βρει καταφύγιο στην Αγία Μαρίνα. Εκεί διαμένουν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία πληρώνονται από ΜΚΟ. Επίσης, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση οι πρόσφυγες, που αποτελούνται από δύο άνδρες και 28 γυναικόπαιδα, θα παρέμεναν στην Αγία Μαρίνα για έναν μήνα, όμως ο χρόνος αυτός παρατάθηκε σε έναν χρόνο.

Για το ζήτημα θα υπάρξει αναλυτικό ρεπορτάζ από το Aegina Portal σύντομα, όμως αυτό που ήδη έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι ενήλικες χρειάζονται εργασία, ενώ σημαντικό είναι και το ζήτημα της καθημερινής τους σίτισης. Το θέμα χρίζει άμεσης προσοχής, καθώς ανάμεσά τους βρίσκονται 20 παιδιά.

Ο Μανώλης Λεούσης στο ραδιόφωνο του Aegina Portal

"Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχα πει για ένα θέμα σχετικά με τους πρόσφυγες, που έχουν έρθει από την Ουκρανία, είναι γύρω στα 30 άτομα. Ο αριθμός τώρα εντάξει, πρέπει να είναι γύρω στα 20 παιδάκια δεν τα ξέρω ακριβώς καλά, είναι οκτώ γυναίκες και δύο άντρες.

Έχει γίνει μία κλήση για να βοηθηθούν από το Σύλλογο του 2ου  Δημοτικού Σχολείου, την κυρία Φανή και την κυρία Σταυρούλα (σ.σ. εθελοντή εκτός συλλόγου), ώστε να έχουν κάποια τρόφιμα, κάποια ρούχα για τα παιδιά και κάποια σχολικά είδη.

Από μας έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις το τελευταίο διάστημα, ώστε να βρουν εργασία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα ενοικιαζόμενα δωμάτια που διαμένουν στην Αγία Μαρίνα πληρώνονται από μία ΜΚΟ.

Ξέραμε ότι θα είναι για ένα μήνα, μετά μάθαμε ότι θα είναι, ίσως, για δύο μήνες. τώρα μαθαίνουμε ότι θα είναι για ένα χρόνο. Οι κυρίες αυτές και οι κύριοι που είναι στην Αγία Μαρίνα ενδιαφέρονται για εργασία. Καθωσπρέπει άνθρωποι, που μετά τον πόλεμο, έφυγαν κι αυτοί ξεσηκώθηκαν και ήρθαν στη χώρα μας και στο νησί μας.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάνε Αγγλικά. Ίσως σε μία ή δύο κυρίες μιλάνε Αγγλικά. Οι άλλοι δεν μιλάνε Αγγλικά. Εγώ επικοινώνησα με συναδέλφους από εστιατόρια και από κάποια ξενοδοχεία και τους είπα. Ήδη μία ή δύο κυρίες απασχολούνται και ένας κύριος με κήπους και τέτοια. Τώρα θα χρειαστούν ίσως περισσότερη βοήθεια από όλους μας, ότι έχει σχέση με τρόφιμα, όχι μακράς διάρκειας και εργασία, όποιος μπορεί να πάρει κάποιον στο μαγαζί του, στο ξενοδοχείο του για εργασία θα είναι θα είναι πολύ ευχάριστο".

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μεσαγρού Μανώλης Λεούσης ζήτησε από όποιον μπορεί να προσφέρει εργασία στους συνανθρώπους μας, να τον καλέσει στο τηλέφωνο: 6977453462.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας κ. Σταύρος Καλαμάκης, για το τουριστικό προϊόν της Αίγινας, με φόντο την αυξημένη κίνηση των ημερών.


Τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας κ. Σταύρο Καλαμάκη, φιλοξένησε το ραδιόφωνο του Aegina Portal, σε μία περίοδο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αίγινα, λόγω της αυξημένης κίνησης των ημερών του Πάσχα, του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, αλλά και της τουριστικής σεζόν που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες του κλάδου και όσους εργάζονται στον τουρισμό στην Αίγινα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Σταύρο Καλαμάκη.
Το podcast έγινε χθες και περιλαμβάνει ένα ακόμη μέρος με ζητήματα στα οποία έχει αναπτύξει πρωτοβουλία η Ένωση Ξενοδόχων Αίγινας και θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες.

AP: Μία εκτίμηση για τις ημέρες του Πάσχα που πέρασαν και το τριήμερο που έρχεται, από αυτά που γνωρίζετε ως Ένωση Ξενοδόχων Αίγινας.

"Πρέπει να ξεκινήσουμε από μία σταθερά. Εκείνο που διαπιστώνουμε πλέον είναι ότι η Αίγινα έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και γιατί η Αθηνά απευθύνεται και έχει, αν πάμε με νούμερα του ‘19, είχε μία επισκεψιμότητας στα πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες.

Σύμφωνα με τη μελέτη που κάνει ο GPR κάθε χρόνο για την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού, οι πελάτες αυτοί της Αθήνας γνωρίζουν ότι υπάρχει Σαρωνικός και παραλίες στην Αττική μόνο το 25 με 27% . Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο περιθώριο αυτό να το αυξήσουμε και να το μεγαλώσουμε ακόμη παραπάνω.

Αυτό είναι όσον αφορά τους επισκέπτες τους αλλοδαπούς της Αθήνας, όμως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μία αγορά πέντε εκατομμυρίων δίπλα μας η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή και το Πάσχα αλλά και το τριήμερο αυτό της Πρωτομαγιάς, έχει μία μεγάλη δυναμική και νομίζω ότι μέχρι και το τέλος της σεζόν, που κλείνει ουσιαστικά στις 9 του Νοέμβρη θα κινηθούμε στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή τα Σαββατοκύριακα θα είναι αρκετά ικανοποιητικά για να μην πω θεαματικά καλά και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση του έργου στο Ελληνικό και με την ολοκλήρωση της λειτουργίας του μετρό στον Πειραιά, αλλά και την ολοκλήρωση της μαρίνας της Cosco στο λιμάνι, που θα λειτουργήσει σαν home porting, αυτή η δυναμική θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Επιπλέον δε εάν γίνει κατορθωτό και συνδεθεί το καινούργιο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, ο καινούργιος προβλήτας, συνδέσει και τα υπόλοιπα νησιά του Σαρωνικού Πόρο - Ύδρα - Σπέτσες, κάτι που συνέβαινε στο παρελθόν, δίνει ακόμα μία καινούργια διάσταση στο hopping island το οποίο θα προσδώσει τουριστικά ακόμα πόντους στο νησί, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούν να έρχονται επισκέπτες στο Ναό της Αφαίας και στoν στον Άγιο Νεκτάριο και από τον Πόρο και από την Ύδρα και από τις Σπέτσες και να επιστρέφουν στα καταλύματα που έχουν κλείσει για να μείνουν να κάνουν τις διακοπές τους. Και εκτός και από αυτούς που θα έρχονται από την Αθήνα και τον Πειραιά.

Συνθέτουν λοιπόν όλα αυτά ένα καινούργιο περιβάλλον τουριστικό, το οποίο πολύ σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματα. Και ειδικά για το κομμάτι του ναού της Αφαίας εάν ολοκληρωθεί η μελέτη που κάνει η Αντιπεριφέρεια για την ανάπλαση του μονοπατιού της αρχαίας ατραπού και τη φωταγώγηση, θα έχουμε συνδέσει τον καινούργιο πρόβλημα με την Αφαία που και στο παρελθόν ήταν ένας χώρος επίσκεψης για πάρα πολλούς επισκέπτες.

Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι εάν η πολιτεία θα μπορέσουμε να εκσυγχρονίσουμε και το τουριστικό προϊόν του νησιού σε όλα τα επίπεδα, δεν αναφέρομαι μόνο στα ξενοδοχεία, αναφέρουμε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αναφέρομαι στην εστίαση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανέβουμε ποιοτικά όσο περισσότερο είναι εφικτό.

Στα καινούργια ΕΣΠΑ θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μία ευνοϊκότερη ανταπόκριση από την πολιτεία. Εμείς ήδη έχουμε στείλει στον κύριο Γεραπετρίτη και στον κύριο Γεωργιάδη μία επιστολή, που εντοπίζουμε τα λάθη που έγιναν από πλευράς πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια, που στέρησαν και φρέναραν την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αίγινας".

AP: Ένα από αυτά τα επίπεδα, για να εκμεταλλευτώ αυτό που είπατε, φαντάζομαι είναι και η σχέση της ποιότητας ζωής, της καθημερινότητας με τον τουρισμό, αλλά και της διατήρησης της φυσιογνωμίας που έχει Αίγινα. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι νομίζω.

"Στην ουσία το τουριστικό προϊόν της Αίγινας είναι δομημένο. Εκείνο που χρειάζεται, δηλαδή δεν έχουμε καινούργιες μονάδες ξενοδοχειακές έχουμε όμως εκσυγχρονισμό υπαρχουσών, υπαρχόντων. Αυτό λοιπόν αν βοηθήσει η πολιτεία θα μπορέσει να αναβαθμιστεί όλο αυτό το κομμάτι του τουρισμού, για να μπορέσει να δώσει καλύτερες υπηρεσίες να στηρίξει το νησί και οικονομικά, θα δώσει θέσεις εργασίας και το πιο σημαντικό, ένας πελάτης που είναι στην Αθήνα και ως επί το πλείστον είναι σε ξενοδοχεία τριών και τεσσάρων αστέρων να έρχεται εδώ και να είναι σ’ ένα αξιοπρεπές κατάλυμα, εφάμιλλο του καταλύματος πού μένει στην
Αθήνα.

Κι όλα αυτά σε συνεργασία με τον Δήμο, για την προστασία του περιβάλλοντος, για προστασία των θαλασσών, για ηχορύπανση".

AP: Σ’ αυτά αναφέρομαι, γιατί αρκετοί συνάδελφοι σας στον τουρισμό κάνουν λόγο για πολύ λίγα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, κάνουν λόγο για πάρα πολύ μεγάλη ηχορύπανση. Αυτά εννοώ όταν αναφέρομαι στη σχέση που μπορεί να έχει η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα, εδώ στο νησί με τον τουρισμό και κατά συνέπεια στη γενικότερη εικόνα που μπορεί να έχει ο τουρισμός εδώ στο νησί, στην Αίγινα, σ’ ένα μέρος που έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και δυνατότητες.

"Συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά τον εντοπισμό αυτών των προβλημάτων. Ήδη εμείς πριν περίπου 1,5 μήνα είχαμε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ, προκειμένου να τον ευχαριστήσουμε την προσοχή και να του εντοπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να δούμε πώς από κοινού μπορούμε να βοηθήσουμε, προκειμένου αυτό να βελτιωθεί, στο βαθμό που, γιατί επιχείρηση είναι και το ΚΤΕΛ, να μπορέσει και το ΚΤΕΛ να σταθεί, αλλά παράλληλα και το τουριστικό προϊόν της Αίγινας, όσον αφορά το μεταφορικό έργο που υπάρχει να είναι πιο συμβατό με το χορό. Δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος ότι μόλις ανοίξει λίγο η σεζόν θα βελτιωθούν τα δρομολόγια και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι Σαφώς κάτι καλύτερο.

Τώρα σε ότι αφορά την ηχορύπανση ναι ισχύει αυτό, ισχύει για όλους μας και τουλάχιστον με τους ξενοδόχους κάνουμε μία προσπάθεια να μην υπάρχει, να το περιορίσουμε. Πρέπει όμως σ’ αυτό να μας βοηθήσει και η δημοτική αρχή και η αστυνομία στο να περιορίσουμε αυτό το πρόβλημα

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν γνωρίζω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και θα έχουμε και τη δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικότερα στο μέλλον, καθώς θα προχωράει, δηλαδή, η σεζόν.

Θέλω να προσθέσω το εξής για να κλείσω την επικοινωνία μαζί σας: Δεν είναι τυχαίο ότι ο Καζαντζάκης, ο Μόραλης, ο Νικολάου, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, εμπιστεύτηκαν, επέλεξαν την Αίγινα σαν χώρο κατοικίας τους. Άρα ας αξιοποιήσουμε λοιπόν εμείς εκείνα τα φυσικά πλεονεκτήματα που έχει αυτό το νησί προς όφελος των κατοίκων, της ευημερίας του τόπου και της νέας γενιάς που έρχεται".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png